Stöd vid hatbrott

StödRFSL

Stöd vid hatbrott är RFSL:s nya handbok som riktar sig till dig som möter personer som är eller har utsatts för hatbrott. Den är framtagen utifrån den unika erfarenhet kuratorerna på RFSL:s Stödmottagning har, eftersom de möter så pass många människor som har blivit utsatta för hatbrott.

Vanligt att hbtqi-personer blir utsatta

Hbtqi-relaterade hatbrott är bland de vanligaste motiven bakom hatbrott, enligt statistik från BRÅ. 2020 anmäldes 429 hbtqi-relaterade hatbrott, men mörkertalet är stort. Det finns flera anledningar till att hbtqi-personer inte anmäler hatbrott. För det första känner många hbtqi-personer att de inte blir tagna på allvar när de kontaktar polis eller andra myndigheter. För det andra är utsatthet för hot och våld vanligt förekommande bland många hbtqi-personer, vilket leder till att det blir normaliserat. Hatbrott har visat sig skapa större emotionellt och psykologiskt lidande enligt forskningen. Därför är det extra viktigt med snabbt och anpassat stöd vid hatbrott.

RFSL:s nya skrift ”Stöd vid hatbrott” vänder sig i första hand till dig som är yrkesverksam och vill lära dig mer om att stödja hbtqi-personer utsatta för hatbrott. Men förhoppningen är också att andra ska kunna ha nytta av skriften. Till exempel du som arbetar ideellt, är närstående eller är nyfiken på mer kunskap. Kuratorerna på RFSL Stödmottagning vill med hjälp av handboken dela med sig av sin mångåriga kunskap och erfarenhet. De har unik expertis i att arbeta med hbtqi-personer utsatta för hatbrott. Därför vill de bidra till en ökad förståelse för de här brotten och hur det påverkar människor.

Detta innehåller Stöd vid hatbrott

Texten är indelad i kortare avsnitt och innehåller ett flertal checklistor för att vara lättillgänglig. Du som läsare får bland annat lära dig vem blir utsatt för hatbrott, konsekvenser av hatbrott och hur du ger stöd. Stöd vid hatbrott innehåller även specifik information om hbtqi-personers specifika utsatthet och behov. Du får bland annat lära dig om minoritetsstress och andra viktiga begrepp.

Vill du lära dig mer om hur du kan stötta våldsutsatta hbtqi-personer? Då kan du läsa mer här. Du kan även kontakta RFSL Stödmottagning. Vi deltar ofta på utbildningar, i referensgrupper till statliga utredningar på området samt i nätverk. Du kan mejla till oss på stod@rfsl.se.