RFSL Stödmottagning

StödRFSL

RFSL har bedrivit en stödmottagning sedan 1998. Målgruppen är hbtq-personer som blivit utsatta för trakasserier, hot och våld. Ibland handlar det om brottsliga handlingar, men det behöver inte göra det. Även närstående och vänner till våldsutsatta hbtq-personer är välkomna samt personer som i sitt yrke möter våldsutsatta hbtq-personer.

Kontakt

Telefon: 020 – 34 13 16 (kostnadsfritt)

Telefontid torsdagar kl 9-12

Du kan också lämna ett meddelande på vår telefonsvarare så ringer vi upp. 

E-post: stod@rfsl.se

Stöd till enskilda

Stöd sker genom samtal på plats, telefonsamtal, videosamtal eller mail. Samtal och övrigt stöd är kostnadsfritt och personalen har tystnadsplikt. Du kan vara anonym. All personal på stödmottagningen är anställd och har utbildning och erfarenhet av samtal med hbtqi-personer utsatta för våld.

RFSL erbjuder:

  • enstaka krissamtal eller flera bearbetande samtal
  • information om rättigheter
  • medföljning och kontakt med vård och myndigheter
  • stöd vid polisanmälan och rättsprocess
  • kontakt med målsägandebiträde
  • skyddat boende på hemlig adress i Stockholmsområdet med två platser
  • samtalsstöd på svenska, engelska, spanska och arabiska eller med tolk.

RFSL Stödmottagning har sedan starten mött många utsatta hbtqi-personer och är den verksamhet i Sverige som har störst samlad erfarenhet på området, med drygt 200 stödsökande per år.

Många har fått stöd genom verksamheten, men stödmottagningen jobbar inte enbart på ett individuellt plan utan också med opinionsbildning och med att synliggöra hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer, hatbrott, sexuellt våld och hedersrelaterat våld.

RFSL Stödmottagning har utvecklats till att bli ett kunskapscentrum för frågor om våld och hbtqi och är ofta tillfrågade för utbildningar, deltagande i referensgrupper till statliga utredningar på området och medverkande i nätverk.

Rådgivning och utbildning för professionella

RFSL Stödmottagning har en unik erfarenhet av att möta våldsutsatta hbtqi-personer. Därför erbjuder vi också konsultation för andra professionella, till exempel socialtjänst, ungdomsmottagningar, polis, skolkuratorer och kvinno- och brottsofferjourer. För verksamheter som vill utveckla sin kompetens i att möta våldsutsatta hbtqi-personer erbjuder vi föreläsningar och utbildningar.

För synpunkter på verksamheten kontakta mikael.jonsson@rfsl.se