Rainbow Academy Ledar- och Mentorskapsprogram

Medlem och communityRFSL

Rainbow Academy Ledar- & Mentorskapsprogram är ett exklusivt ledarskapsprogram för dig som är hbtqi-person under 40 år. 

Projektet är ett samarbete mellan RFSL och RFSL Ungdom och syftar till att stärka och utveckla det ideella ledarskapet hos framtida ledare i hbtqi-rörelsen. Programmet startar under hösten och pågår under ett år. Adepterna erbjuds fem separata fortbildningsdagar; tre fysiska träffar, och två i digital form.

Löpande arbete sker genom projektets mentorskapsprogram, där deltagarna också har tillgång till resurser via Rainbow Academys digitala lärandeplattform. Utöver detta erbjuds adepterna möjlighet till påbyggnadsträffar med Erasmus+, samt östeuropeiska och nordiska samarbeten de år som dessa finns tillgängliga. Programmet avslutas med ett gemensamt firande under Stockholm Pride.

Målet med programmet är att deltagarna ska få möjlighet att utöka och bygga på sin kompetens inom ett antal övergripande områden:

  • Hållbart engagemang
  • Värdebaserat ledarskap
  • Minoritetsstress och hbtqi-personers livsvillkor
  • Hbtqi-rörelsen i Sverige
  • Demokrati och föreningsliv 
  • Att engagera andra
  • Intersektionell normkritik
  • Projektledning
  • Grupprocesser och konflikthantering
  • Kommunikation och HR-arbete

Rainbow Academy Ledar- & Mentorskapsprogram är finansierat av Kung Gustav Vs 90-årsfond, RFSL, och RFSL Ungdom. Detta innebär att allt som ingår, inklusive resor till de fysiska träffarna, bekostas av programmet.

Ansök till programmet här!