Stöd till hbtqi-personer som ammar

I samband med nordiska amningsveckan, som pågick förra veckan, har en illustration om samamning spridits i sociala medier. Illustrationen kommer från ett kunskapsstöd kring hbtq-kompetens som RFSL tagit fram och som riktar sig till yrkesverksamma som möter blivande och nyblivna regnbågsfamiljer.

Alla har rätt till god vård och till att få information och kunskap om hur man kan mata sitt barn, även blivande och nyblivna regnbågsfamiljer. Hbtqi-personer har ibland behov av särskilt stöd kring amning och matning. Därför finns ett kapitel i det aktuella kunskapsstödet där ämnet samamning ingår. Samamning innebär att fler än en förälder ammar sitt barn. Amningsrådgivning kräver dock alltid en lyhördhet inför varje individs behov.

Den illustration som förekommer i kunskapsstödet som nu spridits, är tänkt att föreställa ett samkönat kvinnopar som precis fått barn. Den kan dock även vara öppen för fri tolkning kring personernas könsidentitet. 

Länk

Guide till samamning och igångsatt amning