Konferens: Hbtq-kompetens i vården under graviditet och födande

Den 24 november 2021 höll RFSL en digital heldagskonferens för barnmorskor som arbetar i vården runt graviditet och födande. Över 250 deltagare tog chansen att fylla på med hbtq-kompetens kring regnbågsfamiljer och hbtq-personers behov i mötet med graviditets- och födandevården.

RFSL har under tre år drivit projektet Regnbågsfamiljer i väntan, där vi samlat på oss erfarenheter och kunskap kring situationen för hbtq-personer som skaffar barn idag i Sverige, och arbetat för en mer inkluderande vård under graviditet och födande. Under konferensen fick vi höra barnmorskor och sakkunniga från RFSL, samt få en genomgång av aktuellt forskning inom området.

Klicka på titeln på föredraget så kommer du till respektive föreläsning. Alla föreläsningar är textade på svenska. Du klickar på symbolen ”CC” i den nedre verktygsraden för att sätta igång textning.

  • Hbtq-kompetens i praktiken – vad innebär det och hur gör vi? av Lotta Andréasson Edman, barnmorska och vårdutvecklare på Mama Mia. Lotta Andréasson Edman har över 20 års erfarenhet av att utveckla hbtq-kompetensen på barnmorskemottagning, och delar här med sig av sina viktigaste lärdomar.

Extra information från panelsamtalet:

Karin Johansson, enhetschef och projektledare för utveckling av föräldrastöd inom Region Örebro, skickar med en bloggtext med en sammanfattning av det fantastiska arbetet hon gjort under två års tid i Örebro:

Det är roligt att vi har skapat ett föräldraförberedande stöd som är inkluderande i upplägg som innehåll!

https://vardforbundetbloggen.se/barnmorska/det-ar-roligt-att-vi-har-skapat-ett-foraldraforberedande-stod-som-ar-inkluderande-i-upplagg-som-innehall/
https://vardforbundetbloggen.se/barnmorska/det-ar-roligt-att-vi-har-skapat-ett-foraldraforberedande-stod-som-ar-inkluderande-i-upplagg-som-innehall/

Presentationer