Hbtq-kompetens i vården under graviditet och födande

Digital heldagskonferens 

En chans att fylla på med hbtq-kompetens för dig som möter hbtq-personer och regnbågsfamiljer i ditt yrke! RFSL har under tre år drivit projektet Regnbågsfamiljer i väntan, där vi samlat på oss erfarenheter och kunskap kring situationen för hbtq-personer som skaffar barn idag i Sverige, och arbetat för en mer inkluderande vård under graviditet och födande. Under denna digitala heldagskonferens får du lyssna på barnmorskor och sakkunniga från RFSL, samt få en genomgång av aktuellt forskningsläge runt hbtq-personers behov i mötet med graviditets- och födandevården. Dagen avslutas med prisutdelning, goda exempel och paneldiskussion kring framtidens hbtq-kompetenta och inkluderande vård, med representanter från Svenska barnmorskeförbundet, Vårdförbundet och samordningsbarnmorskor från olika regioner.

Datum: 24 november 2021 8.30-16 online

Målgrupp: barnmorskor, barnmorskestudenter och annan personal i vården runt graviditet och födande. Även andra yrkesverksamma/intresserade av dessa teman är välkomna i mån av plats.

Arrangör: RFSL och projektet Regnbågsfamiljer i väntan

Konferensen är kostnadsfri.

Det går att anmäla sig till hela eller delar av dagen, se program nedan.

Anmäl dig senast 1 november för att få vårt konferenspaket skickat till dig. Paketet innehåller bland annat RFSL:s kunskapsstöd, RFSL:s föräldrastödjande material samt ett regnbågsnyckelband. Efter detta datum är du välkommen att anmäla dig, men du kan inte få vårt konferenspaket.

Anmälan stänger 21 nov, och du får 22 nov ett mail skickat till angiven mailadress med hur du loggar in på konferensen.

Anmäl dig här.

Varmt välkommen!

Att gå på konferens online: Vi har försökt att göra schemat luftigt med korta presentationer. Varje tema består av tre presentationer à 20-25 minuter, och det kommer att vara fem minuters skärmpaus mellan de tre presentationerna, samt mellan prisutdelning och paneldiskussion. Mellan varje tema är det en längre paus. Det är möjligt att delta på delar av dagen. Vi kommer att påminna om ergonomi och rörelser medan du sitter framför skärmen.

Fullständigt program (preliminärt, uppdateras)

08.30-08.45 Introduktion av dagen 

8.45-10.15 Tema 1: Trygg förlossning och tryggt föräldraskap för hbtq-personer 

 • Förlossningsrädsla och minoritetsstress av Anna Malmquist, leg. psykolog och docent i psykologi vid Linköpings universitet. Anna Malmquists huvudsakliga forskningsområden är samkönade pars föräldraskap och förlossningsrädsla hos lesbiska och bisexuella kvinnor och transpersoner.
 • Tryggt födande för hbtq-personer av Therese Sandin, barnmorska på RFSL
 • Hbtq-specifikt föräldrastöd under graviditet av Sofia Klittmark, barnmorska på RFSL

10.15-10.30 Fikarast och skärmpaus

10.30-12 Tema 2: Inkluderande vård under graviditet och födande

 • Transpersoners upplevelser av vården och behov av stöd
  av Felicitas Falck, psykiater och doktorand vid KI. Felicitas Falck forskar vid KI om transpersoners hälsa i relation till normöverskridanden med fokus på lagstiftning, graviditet samt ickebinäritet. 
 • Presentation av RFSL:s kunskapsstöd och filmer för en inkluderande vård
  av Therese Sandin, barnmorska på RFSL
 • Att jobba konkret med ökad inkludering och hbtq-kompetens
  av utbildare (namn kommer) på RFSL 

12-13 Lunchpaus

13-14.30 Tema 3: Hbtq-kompetens i mötet med regnbågsfamiljer

 • Familjer med två mammor: upplevelser av vården och behov av stöd
  av Heléne Appelgren Engström, leg. sjuksköterska och doktorand och universitetsadjunkt vid Mälardalens högskola. Heléne Appelgren Engströms forskningsområde är familjer med två mammor, barns och föräldrars rätt till jämlik hälsa och delaktighet.
 • Råd och stöd till hbtq-personer kring amning och matning
  av Sofia Klittmark, barnmorska på RFSL
 • Hbtq-kompetens i praktiken – vad innebär det och hur gör vi?av Lotta Andréasson Edman, barnmorska och vårdutvecklare på Mama Mia. Lotta Andréasson Edman har över 20 års erfarenhet av att utveckla hbtq-kompetensen på barnmorskemottagning, och delar här med sig av sina viktigaste lärdomar.

14.30-14.45 Fikarast och skärmpaus

14.45-16 Tema 4: Prisutdelning och paneldiskussion

14.45-15.15 Prisutdelning till hbtq-kompetenta barnmorskor med miniintervjuer 

15.15-16 Paneldiskussion: Framtidens hbtqi-kompetenta och inkluderande vård under graviditet och födande 

Moderator: Therese Sandin, barnmorska på RFSL

Paneldeltagare: 

Karin Johansson, barnmorska och projektledare för utveckling av föräldrastöd i Region Örebro 

Åsa Mörner, barnmorska och förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet 

Eva Nordlund, barnmorska och ordförande i Svenska barnmorskeförbundet 

Lotta Andréasson Edman, barnmorska och vårdutvecklare på Mama Mia

samordningsbarnmorskor (namn kommer) från olika regioner