Äldrefrågor

ÄldrefrågorRFSLFoto: Lysa Öster

Sedan 2018 är Seniorfrågor ett prioriterat område för RFSL. Det innebär att RFSL har gjort ett åtagande att jobba aktivt för att belysa äldre hbtqi-personers levnadsvillkor i Sverige, och arbeta för att dessa förbättras på de områden där gruppen är särskilt utsatt.

Under hösten 2019 gjorde RFSL en kartläggning som tyder på att det finns en särskild utsatthet för ofrivillig ensamhet bland hbtqi-personer över 60, jämfört med det nationella genomsnittet, och att bidragande faktorer är att man inte är öppen med sin sexuella läggning eller könsidentitet och att man inte har så mycket kontakt med andra hbtqi-personer. 

Vidare visar befintlig forskning att äldre hbtqi-personer ofta bär på en oro inför åldrandet och ett eventuellt ökat vårdbehov. En sådan oro är vanlig hos de flesta äldre, men för hbtqi-gruppen finns en extra utsatthet eftersom man oroar sig för vilket bemötande man kommer att få och för huruvida man kommer våga och kunna vara öppen. Denna oro beror delvis på tidigare negativa upplevelser från mötet med vården, men även på att hbtqi-personer i denna generation har levt i en tid då förtrycket mot hbtqi-personer var institutionaliserat. 

Långsiktiga mål för RFSL:s arbete med äldrefrågor är:

  • Fler trygga mötesplatser för äldre hbtqi-personer runt om i Sverige – i synnerhet på mindre orter.
  • Fler äldre som engagerar sig i RFSL.
  • Ökad kompetens kring bemötande och ökad kunskap om äldre hbtqi-personers levnadsvillkor och behov hos vård- och omsorgspersonal.
  • Ökad samverkan med externa aktörer kring frågor som rör äldre hbtqi-personer.
  • Ökad kunskap inom RFSL och i samhället i stort om frågor som rör äldre hbtqi-personers levnadsvillkor och behov.
  • Fler synliga förebilder som speglar äldre hbtqi-personers liv och erfarenheter.
Här kan du se en föreläsning om RFSL:s seniorarbete från Ulricehamn Pride 2020.