RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN
RFSL

Praktisk information 2019

Välkommen till RFSL:s kongress 2019! Kongressen äger rum den 18 till 20 oktober 2019 och kommer att hållas i Borås!

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Under helgen behandlas propositioner och motioner som kommit in, och en ny förbundsstyrelse väljs.

Kongresshandlingar 2019

Här återfinns kongresshandlingarna till RFSL:s kongress den 18-20 oktober 2019 i Borås. De innehåller bland annat propositioner, motioner och rapporter…