Andra organisationer och nätverk

Asyl och migrationRFSL

Nedan har vi samlat en lista med användbara länkar till andra organisationer, nätverk och hemsidor som arbetar med hbtq- och/eller flyktingfrågor. I listan finns även länkar till hemsidor för artiklar som bortskänkes, som tipsar om gratis evenemang i Stockholm och organisationer som erbjuder andlig vägledning för hbtq-personer.

Amnesty International Sverige

Amnesty arbetar på flera sätt med flyktingar och migranter.
Telefon: 0771 – 266 37 89
E-post: info@amnesty.se

Bort.nu

En webbsida för saker som bortskänkes gratis.

FARR, Flyktinggruppernas & Asylkommittéernas riksråd

I FARR:s nedladdningsbara broschyr Goda råd till dig som söker asyl hittar du bland annat råd till dig som är hbtq-flykting, men även övergripande fakta om såväl asylprocessen som Migrationsdomstolen. Broschyren är tillgänglig på svenska, arabiska, spanska, farsi, ryska och engelska.
Telefon: 023-132 45, 0225-147 77

Gratis i Stockholm

Tipsar om kostnadsfria evenemang i Stockholm.

IMäI, Ingen människa är illegal

Nätverk som hjälper och stödjer människor som tvingats gå under jorden efter att ha fått avslag på sin asylansökan.
Telefon: 0707-33 61 07
E-post: stockholm@ingenillegal.org

Matgruppen

Telefon: 0761-55 27 34

KIM – Kön, identitet och mångfald

Förening för transpersoner, anhöriga och intresserade. Anordnar bland annat sociala träffar för dig som behöver stöd eller inspiration i frågor som gäller könsidentitet och könsuttryck. Se även KIM:s Facebooksida.
E-post: foreningenkim@gmail.com

Läkare i Världen

Internationell, humanitär organisation som arbetar för lika rättigheter till sjukvård. Ger akut medicinsk hjälp till människor som riskerar att dö på grund av krig, katastrofer och epidemier, eller i sviterna av svensk lagstiftning. Har en klinik i Sverige för papperslösa.
E-post: info@lakareivarlden.se

Ny i Stockholm

En guide för nyanlända personer i Sverige som bor i Stockholms län och som vill ha information om det svenska samhället – hur man hittar arbete och bostad, vad det finns för utbildningar och vart man kan vända sig för frågor. Tipsar även om olika aktiviteter i Stockholms län!
Telefon: 08-508 35 443
E-post: infosam@stockholm.se

Röda Korset

Världens främsta katastroforganisation som arbetar för ett humant flyktingmottagande och goda förutsättningar för integration. Verksamma i Stockholm.
Telefon: 0709-40 67 23, 08-615 87 74
E-post: info@redcross.se

Regnbågsmässan

Svenska kyrkans mässa och verksamhet inriktad på hbtq-frågor, verksamma i S:t Johannes kyrka i Stockholm. Se även Regnbågsmässans Facebooksida.
Telefon: 08-508 88 650
E-post: info@regnbagsmassan.nu, malin.strindberg@svenskakyrkan.se

Kontakt Newcomers

Telefon: +4673-509 17 27
E-post: newcomers@rfsl.se

Taggar:

asyl nyanländ