Rapport om hbtqi-personers rättigheter i världen

InternationelltRFSL

Under våren 2021 tog RFSL och Danska institutet för mänskliga rättigheter fram en rapport för aktörer som arbetar med, eller är intresserade av, Agenda 2030 och de Globala hållbarhetsmålen.

Om rapporten

Rapporten tar bland annnat upp hur hbtqi-personers mänskliga rättigheter hänger ihop med frågor om global utveckling samt hur ramverken för mänskliga rättigheter och utveckling kan användas för att främja hbtqi-personers rättigheter. I rapporten läggs även fokus på hur väl olika länder lever upp till sina åtaganden om att skydda hbtqi-personers mänskliga rättigheter.

Ladda ner hela rapporten på engelska här: Leveraging Human Rights and the 2030 Agenda To Advance LGBTI Rights.

Författare

Micah Grzywnowicz (RFSL)
Anders Dahlbeck och Saionara König-Reis (DIHR)

Även Helene Møller Winterskov (DIHR), Birgitte Feiring (DIHR), Maria Ploug Petersen (DIHR) och Natia Gvianishvili (RFSL) har bidragit till rapporten.

Ladda ner rapporten:

Ladda ner hela rapporten på engelska: Leveraging human rights and the 2030 Agenda to advance LGBTI rights (pdf, öppnas i nytt fönster).

Ladda ner hela rapporten på franska: Utiliser les droits de l’homme et l’Agenda 2030 pour promouvoir les droits LGBTI (pdf, öppnas i nytt fönster).

Ladda ner hela rapporten på spanska: Aprovechar los derechos humanos y la Agenda 2030 para promover los derechos LGBTI (pdf, öppnas i nytt fönster).

Ladda ner hela rapporten på Arabiska: Download full report in Arabic (pdf, öppnas i nytt fönster).

Agenda 2030 och de Globala målen

Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling antogs i september 2015 och ska vara uppfyllda senast 2030. En viktig princip för arbetet med målen är att ingen ska lämnas utanför (“leave no one behind”). Det innebär att världens länder måste, om målen ska uppfyllas, ta hänsyn till de strukturella och sociala hinder som utesluter hbtqi-personer från samhället.

Övriga resurser

Ladda ner RFSL:s vägledande principer om utvecklingsarbete och Agenda 2030 här: Guiding Principles.

Länkar för dig som vill arbeta globalt med SOGIESC: En värld för alla.