Hbtqi-person som är eller vill bli förälder?

Är du hbtqi-person och är eller vill bli förälder, eller är intresserad av frågor kring föräldraskap? Vill du läsa mer om vägar till föräldraskap, familjejuridik samt tips i vardagen som riktar sig till just hbtqi-personer?

Då hittar du uppdaterad och faktagranskad information på sidan Att bli eller vara förälder .

Även du som är yrkesverksam i vårdkedjan kring graviditet och födande kan ha stor nytta av informationen, för att öka din kunskap om och förståelse för hbtqi-personers livsvillkor när det gäller barnlängtan, väntan på barn och föräldraskap.

Mycket av denna information fanns tidigare på hemsidan hbtqfamiljer.se som togs fram inom projektet Barn av vår tid som under åren 2013-2017 drevs av RFSL Stockholm med finansiering från Arvsfonden.

Materialet har sedan dess kompletterats och uppdaterats, och flyttat över till rfsl.se. Här kommer materialet leva vidare och löpande uppdateras.