Skyddat boende för hbtqi-personer

StödRFSL

RFSL Stödmottagning driver ett skyddat boende i Stockholmsområdet. Målgruppen är hbtqi-personer utsatta för hot eller våld med skyddsbehov. Placering sker genom socialtjänsten. Boendet har 1-2 platser.

Särskild kompetens i verksamheten

  • Kunskap om våld i hbtqi-personers nära relationer.
  • Kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Kunskap om sexuellt våld mot hbtqi-personer.
  • Kunskap om hatbrott.
  • Kunskap om hbtqi-personeri livsvillkor.
  • Kunskap om missbruk och beroende.

Stöd kan ges på svenska, engelska, spanska och arabiska eller med
tolk. Verksamheten har skyddsnivå 1 enligt Socialstyrelsens kriterier

Mer information och kontakt:

Telefon: 020- 341316
E-post: stod@rfsl.se