Äntligen slut på diskriminering i föräldrabalken!

Nu är det klart. Riksdagen har röstat igenom en ny lag som gör att den som är gift med någon som föder barn automatiskt kommer att räknas som barnets andra förälder och bli vårdnadshavare till barnet. Äntligen får vi nu en likabehandling av alla gifta par.

Den 22 juni röstade riksdagen igenom en föräldraskapspresumtion för alla gifta par. Alltså kommer gifta par i framtiden att behandlas lika, oavsett könsidentitet eller sexuell läggning. Den som är gift med någon som föder barn kommer automatiskt att räknas som barnets andra förälder och bli vårdnadshavare till barnet.

Tidigare har samkönade par och par där någon har ändrat sitt juridiska kön behövt bekräfta sitt föräldraskap hos socialtjänsten. Det har inte fäder i olikkönade äktenskap behövt göra, de har räknats som fäder automatiskt.

I och med den nya lagstiftningen avslutas också det mörka kapitlet i svensk historia där män som har ändrat juridiskt kön har behandlats annorlunda än cismän i lagens ögon. Särregleringen finns kvar, men särbehandlingen försvinner.

– RFSL har drivit den här frågan i 20 år. Det är en väldigt viktig fråga för oss. Äntligen får vi nu en likabehandling av alla gifta par, säger Deidre Palacios, förbundsordförande för RFSL.

Lagen innehåller hävanderegler som innebär att ett presumerat föräldraskap kan ogiltigförklaras om barnet kommit till via heminsemination eller assisterad befruktning i utlandet med okänd donator. Det betyder att barn kan förlora sin ena förälder vid en vårdnadstvist eller vid dödsfall, om barnet kommit till på något av dessa sätt. Föräldrar som är gifta och har fått barn på detta sätt behöver gå till sin kommuns familjerätt, avsäga sig föräldraskapet och adoptera sitt eget barn för att föräldraskapet ska vara säkert.

– Det här är djupt olyckligt. Hbtqi-par får oftare barn genom insemination, därför kommer hävandereglerna att slå extra hårt mot regnbågsfamiljer. Det kommer att försätta barn i osäkra situationer där de förlorar en juridisk förälder. Den delen behöver vi komma till bukt med snarast, avslutar Deidre Palacios.

Den nya lagen börjar gälla den 1 januari 2022.