Testosteron och doping

Idrott och fritidRFSL

Många transkillar och ickebinära som tilldelades könet tjej vid födseln tar testosteron för att förändra kroppen. Detta kan ställa till problem inom idrotten där det är ett dopingklassat preparat.

Testosteron kallas ofta för manligt könshormon, men de allra flesta, oavsett vilken slags kropp man har, producerar testosteron. Däremot skiljer sig mängden testosteron åt mellan olika slags kroppar. De allra flesta som tilldelades könet kille när de föddes producerar en större mängd testosteron och en mindre mängd östrogen, och de allra flesta som tilldelades könet tjej producerar en större mängd östrogen och en mindre mängd testosteron.

Många transkillar och ickebinära personer som tilldelades könet tjej när de föddes tar testosteron för att förändra sin kropp. För en del är målet med att ta testosteron att göra kroppen så typiskt maskulin som möjligt. För andra kan målet vara att kroppen ska kännas och uppfattas som mer könsneutral eller androgyn.

På transformering.se kan du läsa mer om testosteron.

Testosteron och idrott

Testosteron är ett dopingklassat preparat och doping är förbjudet och betraktas allmänt som fusk.

Enligt WADA (World Anti-Doping Agency) definieras doping som bedrägligt eller vilseledande användande av en substans eller metod som är potentiellt farlig för idrottarens hälsa och/eller är kapabel att förbättra idrottarens prestationer.

En idrottare som använder testosteron kan söka dispens.

Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code.

Riksidrottsförbundets hemsida kan du tar reda på om du måste söka dispens.

Vad är WADA?

WADA är en global oberoende stiftelse som består av representanter från den olympiska rörelsen och statliga myndigheter.

WADA har det övergripande ansvaret inom idrotten att arbeta fram dopningslistan som innehåller förbjudna preparat och metoder.

Samtliga länder och idrotter som är anslutna till WADA följer deras kod/regelverk WADC (World Anti-doping code). Kopplat till denna kod finns dopinglistan, där dopingklassade substanser och metoder anges, och regler för bland annat dopingkontroller, dispenser och vistelserapportering. Listan revideras den första januari varje år.

Antidopingarbete i Sverige

RF (Riksidrottsförbundet) är Sveriges Nationella Antidopingorganisation och ansvariga för antidopingarbetet i Sverige.

De svenska dopingreglerna och antidopingarbetet styrs av de globala reglerna i WADC. Målet med idrottsrörelsens antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping.

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av RF:s stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är ansvarig för att känna till och följa dopingreglerna. Alla specialidrottsförbund ska ha egna antidopingprogram.

Det svenska dopingarbetet inom idrotten leds och koordineras av Dopingkommissionen, som väljs av Riksidrottsförbundets stämma.

Avdelning på RF:s kansli som svarar för det operativa antidopingarbetet som bedrivs under namnet Svensk Antidoping.