Förbunden om transinkludering

Specialidrottsförbunden som deltar i projektet Idrott för alla kroppar berättar om varför de vill arbeta med transfrågor.

Svenska fotbollsförbundet

Namn: Håkan Sjöstrand
Titel: Generalsekreterare

Varför vill ni vara med i projektet Idrott för alla kroppar?

Vi behöver få mer kunskap om transpersoner och de utmaningar som finns för att man ska kunna idrotta på samma villkor som icke transpersoner. I projektet kan vi få det, och samtidigt kan vi tillsammans med övriga idrotter som är med i projektet bidra med idrottsspecifik kunskap.

Hur arbetar er organisation med frågor som rör en inkluderande idrott?

Vi jobbar och lever efter vår värdegrund där vi visar öppenhet och respekt för människors lika värde samt motverkar alla former av diskriminering och är pådrivande i arbetet för jämställdhet och integration. Bland annat genom Alla Är Olika – Olika Är Bra.

Vad är prioritet för er just nu vad gäller transpersoners idrottande?

Att skapa förutsättningar så man kan delta i fotbollsverksamhet och känner sig välkommen.

Vad ser er vision ut vad gäller transpersoners idrottande?

Att transpersoner ska känna sig delaktiga i hela svensk fotbolls vision, Fotboll – Nationalsporten – För alla överallt.

Budo och kampsportsförbundet 

Namn: Fredrik Gundmark
Titel: Ordförande Svenska Budo och Kampsportsförbundet

Foto: Hamid Ershad Sarabi

Varför vill ni vara med i projektet Idrott för alla kroppar?

Kampsporten har länge ansetts vara inkluderande i sådan mening att både unga och äldre, människor från olika socioekonomiska bakgrund, etnicitet och funktion har kunnat utöva sporten tillsammans. Det finns en grundide om att alla ska vara välkomna.

Vi ser dock att kampsporten fortfarande domineras av maskulinetsnormen och att kvinnor och hbtq-personer inte blir naturligt inkluderade i alla våra idrotter. Vi vet att människor har lättare att inkludera det vi känner till och att vi lär oss oss genom att ha dialog och kunskapsutbyte. Vi inom kampsporten ser att vi behöver bli bättre på att jobba med inkludering av hbtq-personer i våra verksamheter och styrelser och att vi har ett behov av kunskaputveckling i dessa frågor. Vi vill fortsätta vara kända för att vara en inkluderande idrott och vara den idrott som accepterar och inkluderar alla.

Hur arbetar er organisation med frågor som rör en inkluderande idrott?

Vi arbetar utifrån Riksidrottsförbundets direktiv och i samarbete med Riksidrottsförbundet för att lyfta dessa frågor i vårt eget styrelserum och i olika sammanhang med våra underförbund och föreningar. Bland annat utbildning av unga ledare, tränarutbildning, UF konferenser där vi bland annat haft workshops tillsammans. Vi har sedan tidigare en policy som vi kallar Öppen Mångfald men den är under omarbetning och under hösten hoppas vi kunna presentera förslag på våra egna förhållningssätt och värdegrund utifrån diskrimineringsgrunderna och vill involvera våra medlemmar i det arbetet på olika sätt, bland annat genom dialog och feedback på idéer och förslag. 

Vi har under flera år varit representerade under Pridefestivalen i Stockhom.

Vad är prioritet för er just nu vad gäller transpersoners idrottande?

Prioritet är att alla transpersoner ska känna sig välkomna inom våra idrotter i kampsportsförbundet.

Men för att det ska hända behöver vi synas mer. Vi måste bli ett självklart val för transpersoner när de ska välja idrott. Så ser det inte ut idag.

Vad ser er vision ut vad gäller transpersoners idrottande?

Att vara det självklara valet.