Så kan du stötta RFSL

Ge en gåvaRFSL

Insamlingsstiftelsen RFSL stödjer initiativ i Sverige och i världen för att främja hbtqi-personers rättigheter. Många verksamheter och projekt skulle inte kunna genomföras privatpersoner, organisationer och företag som stöttar RFSL. Förutom att RFSL har lång erfarenhet av att driva och stötta projekt så granskas vi även av Svensk insamlingskontroll.

Vad är insamlingsstiftelsen?

RFSL Insamlingsstiftelsen samlar in pengar till förmån för hbtqi-personers rättigheter i Sverige och världen. Genom att bli månadsgivare och/eller medlem kan du vara med och stötta RFSL och vårt arbete för hbtqi-personers rättigheter.

Klicka här för att bli månadsgivare och/eller medlem!

Du bestämmer själv hur mycket du ska ge och om du ska ge en engångsgåva eller bli månadsgivare – vi ser till att varje krona gör nytta.

Vad gör Insamlingsstiftelsen RFSL?

Stiftelsen stödjer initiativ i Sverige och i världen för att främja hbtqi-personers rättigheter. Detta sker bland annat genom att delfinansiera långsiktiga kapacitetsuppbyggande projekt för hbtqi-rörelsen i olika delar av världen, till exempel Afrika och Asien. Dessutom bidrar stiftelsen till att bygga upp en ”nödfond” för situationer där säkerhetsläget gör att hbtqi-aktivister på kort tid behöver bli evakuerade, få stöd till advokatkostnader osv.

I Sverige jobbar stiftelsen bland annat med att finansiera socialt och juridiskt stöd till hbtqi-migranter genom RFSL nätverket Newcomers och genom RFSL:s asyljuridiska rådgivning.

Så vet du att pengarna hamnar rätt

Insamlingsstiftelsen RFSL har ett så kallat 90-konto. Det betyder att verksamheten blir granskad av Svensk Insamlingskontroll, förutom den granskning som sker av Insamlingsstiftelsen RFSL:s auktoriserade revisorer. Därför kan du stötta RFSL och vara trygg med att pengarna blir använda till rätt saker. Svensk Insamlingskontroll förfogar över alla sjusiffriga plusgirokonton som börjar på 90.

Endast föreningar som blir godkända av Svensk Insamlingskontroll har rätt till ett 90-konto. Eftersom 90-konton är en bekräftelse på att insamlingen blir skött på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går dit de ska kan du som givare vara säker på att pengarna hamnar rätt. Regeln är att minst 75 procent av insamlade medel ska gå till kärnverksamhet, medan maximalt 25 procent får gå till administration.

Insamlingsstiftelsens 90-konton, till vilka donation kan inbetalas, är:
Bankgiro: 900-4086
Plusgiro: 900408-6
Swish: 123 900 40 86

Uppgifter för inbetalning från utlandet:
IBAN: SE9050000000052031065009
BIC: ESSESESS
Bankadress: SEB, 106 40 Stockholm

Vem står bakom Insamlingsstiftelsen?

Insamlingsstiftelsen RFSL blev instiftad av RFSL:s förbundsstyrelse och är registrerad sedan 2013. Ändamålet är att samla in medel till förmån för arbetet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och intersexpersoners rättigheter i Sverige och världen genom bland annat internationella utvecklingssamarbeten, hjälpverksamhet, opinionsbildning, informationsspridning och utbildning. Insamlingsstiftelsen följer de regler som gäller för 90-konto.

)0-konto logga

Insamlingsstiftelsens styrelse

RFSL:s förbundsstyrelse utser Insamlingsstiftelsens styrelse för två år, alltså samma mandatperiod som förbundsstyrelsen själv har. En person i styrelsen är också ledamot i förbundsstyrelsen, medan RFSL Ungdom har möjlighet att utse en person. Läs mer om styrelsen här.

Johnny F Kroneld, ordförande
Helena Westin, vice ordförande
Peter Sidlund Ponkala, ledamot
Maria Sjödin, ledamot
Stefanie Tagesson, ledamot
Sören Juvas, suppleant
Kalle Röcklinger, suppleant

Viktiga principer och redovisning

Årsredovisning 2022 (2021) (2020) (2019) (2018)

Effektrapport (se Årsrapport RFSL) (2020) (2019) (2018)

StadgarUppförandekod för förtroendevalda Anti corruption policy, Ekonomisk policy, Insamlingspolicy, Delegationsordning, Organisationens kapital.

Kontakt

E-post: stiftelsen@rfsl.se
Telefon: 08-50 162 900