Kunskapsstöd för arbete med våldsutsatta hbtq-personer

StödRFSL

Kunskap och erfarenheter av arbete med våldsutsatta hbtq-personer är ett kunskapsstöd framtaget av RFSL, riktat till dig som möter personer utsatta för våld i ditt yrke eller genom andra engagemang. Förhoppningen är att ge fördjupad kunskap om våld som drabbar hbtqi-personer och att vara stöd för organisationsutveckling med målsättning att ytterligare inkludera våldsutsatta hbtqi-personer som målgrupp.

Ladda ned kunskapsstödet som pdf (3 MB, ny flik)