För dig som möter våldsutsatta hbtqi-personer

StödRFSL

RFSL Stödmottagning har en unik erfarenhet av att möta våldsutsatta hbtqi-personer. Därför erbjuder vi också konsultation för andra professionella, till exempel socialtjänst, ungdomsmottagningar, polis, skolkuratorer och kvinno- och brottsofferjourer.

Utbildning

För verksamheter som vill utveckla sin kompetens i att möta våldsutsatta hbtqi-personer erbjuder vi föreläsningar och utbildningar. Om du är intresserad av mer information om utbildning, kontakta: stod@rfsl.se

Kunskapsstöd

Kunskap och erfarenheter av arbete med våldsutsatta hbtq-personer är ett kunskapsstöd framtaget av RFSL, riktat till dig som möter personer utsatta för våld i ditt yrke eller genom andra engagemang. Förhoppningen är att ge fördjupad kunskap om våld som drabbar hbtqi-personer och att vara stöd för organisationsutveckling med målsättning att ytterligare inkludera våldsutsatta hbtqi-personer som målgrupp. Du kan ladda ner det här (PDF, ny flik)