Bemötandetips: Inkluderande språk

Jobbar du i vårdkedjan kring graviditet och födande och funderar på vilka ord som är bra att använda kring familjebildning och i patientmöten? Här hittar du en bild och en text på temat, att reflektera kring på egen hand eller tillsammans med kollegor.

Vad är ett inkluderande språk?

En bild och en text att reflektera runt.

Ordet partner kan användas för att skapa ett mer inkluderande och mindre heteronormativt språk. Om det könsneutrala ordet partner används, inkluderas ju alla partners oavsett kön, vilket är positivt. Via ett öppet och neutralt språk kan vårdpersonal visa att de inte antar att en familj ser ut på ett visst sätt.

Ibland tycks dock partner bli en beskrivning av en föräldraroll, men endast av de som inte är pappor: kvinnor och icke-binära. Då partner är ett ord för att beskriva en relation mellan vuxna försvinner i dessa fall bekräftandet av föräldrarollen.

Illustration: Bitte Andersson

Hur kan vi använda språket för att bekräfta en blivande förälder?

I regnbågsfamiljer förekommer det oftare än i andra familjekonstellationer att föräldrar planerat för och väntat på ett barn som de själva saknar ett genetiskt band till. Dessa föräldrar kan till exempel råka ut för att inte ses som barnets “riktiga” föräldrar, och riskerar att osynliggöras och exkluderas inom vården på ett sätt som inte andra föräldrar behöver oroa sig för på samma sätt. Därför blir det extra viktigt att bekräfta att du ser dessa föräldrar som barnets riktiga förälder. På så sätt kan du stödja föräldrablivandet, synliggöra den nya identiteten som förälder och minska stressen som dessa föräldrar känner i mötet med vården. Ett enkelt sätt att bekräfta föräldraskapet är då att använda ord som beskriver föräldrarollen, inte rollen som partner.  

Vilka ord är bra att använda när vi pratar med blivande föräldrar om deras relationer och föräldraskap?

Gällande en specifik familj är det bra att fråga vilka ord för förälder som familjen själv tänkt använda. Inkludera då även frågor kring könsidentitet och relationer de vuxna emellan för att kunna ge rätt bemötande och information utifrån den aktuella familjen. I möte med familjen använder du de ord familjen själv använder. Om familjen samtycker kan det vara bra att journalföra dessa uppgifter för att familjen skall slippa förklara sig inför varje nytt vårdmöte. 

När du talar mer generellt om familjer kan ord som gravid, bärande, födande, förälder, partner/s och stödperson under förlossningen vara bra termer att använda för att inkludera så många familjebildningar som möjligt.

Frågeställningar att reflektera kring: 

Vilka ord använder du idag kring familjebildning och i patientmöten?
Hur tror du att ditt språkbruk påverkar de du möter?

Skriv gärna ut bild och reflektionstext som underlag för spridning på din arbetsplats och inför diskussioner i din arbetsgrupp: Reflektionstext Inkluderande språk (1MB, öppnas i ny flik)