Samkönade pars föräldraskap ska erkännas i Sverige

Den 22 juni presenterades den statliga utredning som sett över hur utländska föräldraskap i större utsträckning ska erkännas i Sverige. Utredningen föreslår att föräldraskap som fastställts utomlands ska registreras i Sverige för samkönade par på samma sätt som faderskap inom olikkönade relationer gör idag.

Utredningsförslaget betyder att fler barn som flyttar till Sverige kommer få båda sina föräldrar, inte bara den som fött barnet, registrerade som juridiska föräldrar och vårdnadshavare även i den svenska folkbokföringen. Förslaget innebär också att regnbågsfamiljer där någon av föräldrarna är svensk medborgare och bor utomlands kommer räknas som en familj även i Sverige. För barn som har en pappa som är svensk medborgare har detta inte varit ett problem. Familjen har setts som familj även här och barn får svenskt medborgarskap även om det endast är pappan som är medborgare i Sverige. Barn med två mammor får däremot, som reglerna ser ut idag, inte svenskt medborgarskap och den icke-födande föräldern registreras inte som förälder i Sverige om det inte är den mamma som fött dem som är medborgare här.

RFSL, som länge drivit denna fråga både politiskt och juridiskt, välkomnar utredningens förslag och uppmanar nu politikerna att så skyndsamt som möjligt omvandla utredningens förslagen till ett lagförslag för riksdagen att rösta om.

Utredningen föreslår också att man ska kunna adoptera ett barn som en medförälder är juridisk förälder åt, utan att vara gift eller sambo. Detta kommer underlätta för bland annat föräldrar som fått barn via värdgraviditet utomlands.

– Det är välkommet att utredningen föreslår en förändring av dagens regler så att ett föräldraskap som har fastställts i utlandet för en icke-födande kvinna i en samkönad relation också ska gälla vid en flytt till Sverige. Dagens lagstiftning gör i dessa fall stor skillnad mellan föräldraskap inom samkönade och olikkönade relationer, och gör också att barn som fötts efter en värdgraviditet inte har rätt till sina tilltänkta föräldrar på liknande sätt som andra barn, säger RFSL:s förbundsordförande Deidre Palacios.

RFSL har uppmärksammat flera fall där barn vid en flytt till Sverige förlorat den juridiska  kopplingen till en av sina föräldrar. Ett exempel är Sara Swanson och Soledad Aznar vars gemensamma barn Love drabbades av detta när familjen för något år sedan flyttade från Spanien till Sverige. De tog initiativ till en namninsamling som undertecknades av 11 691 personer och som överlämnades till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i slutet av 2019.

– Det är jättebra om alla föräldrar får samma rättigheter och skyldigheter gentemot sina barn. Hade det här gällt när vi flyttade till Sverige hade vi sluppit framförallt den stora oro och tankar om vad som skulle kunna hända vid dödsfall eller separation, säger Sara Swanson.

Sara har ,  tillsammans med Soledad och med hjälp av Antidiskrimineringsbyråerna Uppsala och Stockholm Syd, även drivit sitt ärende juridiskt. Hon fortsätter:

– För oss båda, men speciellt för Soledad har det här varit en uppslitande process. Att tro att du har en rättsligt säker situation och sedan från ett ögonblick till ett annat inse att det tydligen inte gällde relationen till sitt barn, det viktigaste du har, har varit extremt upprivande. Vi är verkligen glada att ingen ska behöva gå igenom detsamma.

Ett annat exempel på en familj som drabbats är Petra Nordqvists familj, som är bosatta i Storbritannien. Tillsammans med sin fru Lindsay Manning är Petra, som är svensk medborgare, enligt brittisk lag förälder och vårdnadshavare till två barn. I Sverige räknas hon däremot endast som förälder till parets äldsta barn, som hon själv fött.

RFSL tar i dagarna, med hjälp av juristen Kerstin Burman, Petras och Lindsays fall till Europadomstolen för mänskliga rättigheter och stämmer alltså Sverige för diskriminering.

– Äntligen kommer detta utredningsförslag som om det blir verklighet kommer göra stor skillnad för både vår familj och andra familjer i samma situation. Sverige måste modernisera sin lagstiftning och erkänna att familjer ser olika ut. Vi kan inte låta Sverige beröva fler barn sina föräldrar på det här sättet, säger Petra Nordqvist.

Nu blir det alltså upp till politikerna att se till att förslagen blir verklighet.

– Nu får vi se om denna fråga kommer lösas inom juridiken eller politiken. Sverige kan inte fortsätta ha olika regler för olikkönade och samkönade par som fått barn utomlands. Lagen behöver förändras och drabbade behöver få ett erkännande, avslutar RFSL:s förbundsordförande Deidre Palacios.

Länk

SOU 2021:56 Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall