Asylsökande hbtqi-personer utvisas på olagliga grunder

Asyl och migrationRFSL

Migrationsmyndigheterna avslår och utvisar hbtqi-asylsökande i strid med svensk och internationell rätt. Det visar en omfattande rapport som RFSL nu presenterar. – En rättsskandal som pågår i det tysta, bakom sekretess och tystnadsplikt, säger Aino Gröndahl, asylrättsjurist på RFSL.

Trots att Migrationsverket sedan RFSL:s förra rättsutredning släpptes 2020 har vidtagit en rad åtgärder, har situationen för hbtqi-personer som söker asyl i Sverige inte blivit bättre. Hela 96 procent av de granskade besluten och domarna i den nya utredningen var avslag, vilket är en högre andel än i underlaget som RFSL:s asylrättsjurist granskade 2020. Den nya rapporten visar även att de olagliga kraven i hbtqi-asylärenden kvarstår. Det leder till att hbtqi-asylsökande som har rätt till skydd i Sverige istället blir utvisade. Till länder där riskerar förföljelse, tortyr och dödsstraff.

– Sverige fortsätter att utvisa hbtqi-personer på olagliga grunder. Det är en rättsskandal som pågår i det tysta, bakom tystnadsplikt och sekretess. En skam för ett land som gör anspråk på att vara en rättsstat, säger Aino Gröndahl, asylrättsjurist på RFSL.

Stoppa utvisningarna av asylsökande hbtqi-personer om inte rättssäkra bedömningar kan garanteras

RFSL vill nu att det ett besluts- och verkställighetsstopp blir infört fram till dess att rättssäkra utredningar, prövningar och bedömningar förenliga med gällande rätt är garanterade i hbtqi-asylärenden.

– Nu måste regeringen säkerställa att asylprövningen för hbtqi-personer följer svensk och internationell rätt. Fram till dess vill RFSL att alla olagliga avslag och utvisningar av hbtqi-personer stoppas, säger Peter Sidlund Ponkala, förbundsordförande RFSL.

Står du också upp för asylsökande hbtqi-personers rätt till asyl? Stötta RFSL:s arbete, bli medlem.

Sammanfattning av rapporten

I rapporten “Avslagsmotiveringar i hbtqi-asylärenden: en uppföljning av rättsutredningen” har RFSL granskat migrationsmyndigheternas bedömningar. Det rör sig om 1 360 beslut och domar i hbtqi-asylärenden mellan november 2020 och maj 2023. Rapporten är författad av Aino Gröndahl, asylrättsjurist på RFSL.

Rapporten visar att:

 • Migrationsmyndigheternas bedömningar av hbtqi-asylärenden strider mot svensk och internationell rätt.
 • Migrationsmyndigheterna fortsätter att på olagliga grunder avslå och utvisa asylsökande till länder som förföljer och även tillämpar dödsstraff för hbtqi-personer.
 • Hela 96 procent av de granskade besluten och domarna i den nya rapporten var avslag. Det är en högre andel än i underlaget som RFSL:s asylrättsjurist granskade 2020.
 • Rätten till en individuell prövning och en objektiv bedömning blir inte uppfyllt i hbtqi-asylärenden.
 • Diskretionskrav förekommer fortfarande, det vill säga krav på att asylsökanden i sitt hemland försökt dölja att hen är hbtqi-person för att undvika förföljelse. Detta trots att diskretionskrav är förbjudna sedan nästan två decennier i svensk rätt och över ett decennium i internationell rätt.
 • Kraven på exempelvis inre känsloprocesser och risköverväganden vid trovärdighets- och tillförlitlighetsbedömningen uteslutande baserade på stereotyper och fördomar om hbtqi-personer. Det här strider mot bland annat EU-rätten och UNHCR:s riktlinjer.
 • Migrationsmyndigheterna kräver ofta att hbtqi-personer som sökt asyl uppvisar negativa känslor som skam. Det innebär att svenska myndigheter villkorar rätten till skydd med att hbtqi-personer borde känna självhat för att framstå som trovärdiga.

RFSL:s rekommendationer till regeringen

 • stoppar beslutsfattandet och utvisningarna fram till dess att rättssäkra utredningar, prövningar och bedömningar förenliga med gällande rätt, är garanterade i hbtqi-asylärenden.
 • snarast tillsätter den utredning som blev utlovad i Tidöavtalet för att se över rättssäkerheten i hbtqi-asylärenden.
 • ger Migrationsverket en tydlig instruktion om och krav på kvalitetssäkring i utredning, prövning och bedömning av hbtqi-asylärenden.
 • ger Migrationsverket i uppdrag att utbilda samtlig operativ personal löpande i utredning, prövning och bedömning av skyddsbehov som utgår från sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.
 • ger Migrationsverket i uppdrag att föra statistik över hbtqi-asylärenden och vilken skyddsgrund ett asylärende ska bli beviljad eller få avslag på.