RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN
RFSL

En värld för alla

De senaste 50 åren har situationen för hbtqi-personer globalt sett förbättrats i många områden och länder i världen. Diskriminering på grund av sexuell läggning skyddas i allt fler länders lagstiftningar, hatbrottslagstiftning har tillkommit på en del ställen, liksom samkönade partnerskap och äktenskap.

En fråga om mänskliga rättigheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna inleds med orden: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.” Rättigheterna gäller alla människor utan åtskillnad och alla borde därmed ha samma tillgång till, och skydd av, de mänskliga rättigheterna.

De Globala målen och Agenda 2030

De Globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare i september 2015 och ska vara uppfyllda fram till 2030. Målen är 17 stycken, med 169 delmål. Arbetet med att ta fram dem bygger på de mest omfattande globala konsultationerna som FN någonsin har gjort.

En global rörelse

Lokala hbtqi- eller SOGIESC-organisationer arbetar med allt från påverkansarbete lokalt och nationellt, till stöd till individer, hivprevention, utbildning, sociala mötesplatser, kampanjarbete, pridefestivaler och mycket mera.

Jämställdhet

Personer som identifierar sig som kvinnor och flickor har mindre social, politisk och ekonomisk makt än cismän världen över.

Lagen - motståndarnas vapen

72 stater och territorier runt om i världen kriminaliserar samkönade sexuella handlingar. Straffen varierar mellan fängelsestraff, spöstraff och i värsta fall döden.

Särskilda utmaningar

Fattigdomen i världen är djup och utbredd. Den är i ständig förändring och tar sig många olika uttryck, allt från sjukdom och svält till diskriminering.