Praktisk kongressinformation 2019

RFSL:s kongress 2019RFSL

Välkommen till RFSL:s kongress 2019!
Kongressen äger rum den 18 till 20 oktober 2018 och kommer att hållas i Borås!

Preliminära tider:
Fredag 18 oktober 17.00-21.00
Lördag 19 oktober 09.00-18.00, middag 20.00
Söndag 20 oktober 09.30-15.00.

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Under helgen behandlas propositioner och motioner som kommit in, och en ny förbundsstyrelse väljs. Dagordning för kongressen, propositioner och motioner finns samlade i kongresshandlingarna (länk kommer), tillsammans med verksamhetsberättelser, rapporter och mål- och inriktningsdokument.

Här hittar du valberedningens nominatorsajt där de publicerar sitt förslag till ny förbundsstyrelse. Valberedningen redovisar också utgångspunkterna för sitt arbete och sina arbetsmetoder, samt alla de nomineringar som kommit in. Här kan du läsa mer om RFSL:s organisation och valberedningen.

Kongressombud är de som röstar på kongressen. Varje avdelning får delta med ett antal ombud som beräknas utifrån antalet medlemmar den 31 december året innan kongressen. Avdelningen utser sina ombud på sitt ordinarie årsmöte.

Tillgänglighet på kongressen är något som prioriteras under planeringen, det finns bland annat vilrum tillgängligt under kongressen, teckenspråkstolkar är beställt och viss tolkning kommer ske till engelska. Meddelat tillgänglighetsbehov tillgodoses i den mån det är möjligt, om inte kommer detta kommuniceras. Kongressen som forum är inte en fullt tillgänglig plats och deltagare bör vara förberedda på att det är en intensiv helg med mycket information och periodvis högt tempo. Till exempel garanteras inte att tolkning till engelska sker i alla sammanhang och risken finns att volontärerna som gör detta ej hänger mer i alla diskussioner och beslutsprocesser.

Resor till och från Borås bokas av avdelningarna själva och resefonden tillämpas. Kostnaderna för resefonden innebär en grundläggande avgift för samtliga ombud om 200 kr per ombud samt att resekostnader överstigande 1 000 kr per ombud ersätts. Avdelningar som inte har möjlighet att bekosta sin del av resekostnaden kan ansöka om bidrag från resefonden. För att ersättning från resefonden ska ges måste resan ske på billigaste sätt. Tänk på att boka biljetter i god tid!

Kongressavgiften är 1 000 kr per anmält ombud utöver ett ombud per avdelning som deltar kostnadsfritt. Avgiften inkluderar, utöver deltagande på kongressen: boende i dubbelrum, samtliga måltider och kongressfest. Möjlighet att boka enkelrum erbjudas mot enkelrumstillägg om 1500 kr/person, enkelrum garanteras ej på kongressanläggningen.

Observatörer från RFSL:s avdelningar utöver ombuden kan delta mot självkostnadspris om 2 300 kr som inkluderar, utöver deltagande på kongressen: boende i dubbelrum, samtliga måltider och kongressfest. Möjlighet att boka enkelrum erbjudas mot enkelrumstillägg om 1500 kr/person (justerat pris pga ändrade förutsättningar), enkelrum garanteras ej på kongressanläggningen.