RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN
RFSL

Om kongressen

Den viktigaste samlingen, och det högsta beslutande organet i RFSL, är kongressen. Kongressen samlas en gång vartannat år. Till kongressen får varje avdelning skicka representanter med rösträtt. Dessa kallas i RFSL för ombud. Antalet ombud per avdelning bestäms av hur många medlemmar avdelningen har. Detta finns reglerat i förbundets stadgar. På kongressen rapporteras…

Valberedningens förslag 2023

På denna sida presenteras valberedningens förslag till kongressen 2023 på kandidater till RFSL:s förbundsstyrelse. Presentationerna ger en sammanfattande bild av kandidaterna och är delvis skrivna av…

Kongressen 2021 - Praktisk info

Här följer information till RFSL:s avdelningar och till alla andra som kommer att delta under höstens RFSL-kongress.

Årets kongress kommer hållas digitalt under perioden 23-31 oktober.

Kulturprogram Kongress 2021

När kongressombuden behöver en paus från alla motioner, diskussioner och möteshandlingar kan de ta del av vårt härliga kulturprogram, som sker i samarbete med Tranemo Svenljunga…

Praktisk information 2019

Välkommen till RFSL:s kongress 2019! Kongressen äger rum den 18 till 20 oktober 2019 och kommer att hållas i Borås!

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Under helgen behandlas propositioner och motioner som kommit in, och en ny förbundsstyrelse väljs.

Kongresshandlingar 2019

Här återfinns kongresshandlingarna till RFSL:s kongress den 18-20 oktober 2019 i Borås. De innehåller bland annat propositioner, motioner och rapporter samt förbundets årsredovisning och revisionsberättelse för…