RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN
RFSL

Om kongressen

Den viktigaste samlingen, och det högsta beslutande organet i RFSL, är kongressen. Kongressen samlas en gång vartannat år. Till kongressen får varje avdelning skicka representanter med rösträtt. Dessa kallas i RFSL för ombud. Antalet ombud per avdelning bestäms av hur många medlemmar avdelningen har. Detta finns reglerat i förbundets stadgar. På kongressen rapporteras…

Kongresshandlingar 2018

Här finns kongresshandlingarna inför RFSL:s kongress 2018. De innehåller bland annat motioner, propositioner och rapporter samt förbundets verksamhetsberättelser, årsredovisningar och revisionsberättelser för 2016-2017.

Praktisk information 2019

Välkommen till RFSL:s kongress 2019!
Kongressen äger rum den 18 till 20 oktober 2019 och kommer att hållas i Borås!

Preliminära tider:
Fredag 18 oktober 17.00-21.00
Lördag 19 oktober 09.00-18.00, middag 20.00
Söndag 20 oktober 09.30-15.00.

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Under helgen behandlas propositioner och motioner som kommit in, och en ny förbundsstyrelse väljs.

Kongresshandlingar 2019

Här återfinns kongresshandlingarna till RFSL:s kongress den 18-20 oktober 2019 i Borås. De innehåller bland annat propositioner, motioner och rapporter samt förbundets årsredovisning och revisionsberättelse för…

Blogg

På RFSL:s blogg kan du få uppdateringar direkt från kongressen! #RFSL2018