RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN
RFSL

Om kongressen

Den viktigaste samlingen, och det högsta beslutande organet i RFSL, är kongressen. Kongressen samlas en gång vartannat år. Till kongressen får varje avdelning skicka representanter med rösträtt. Dessa kallas i RFSL för ombud. Antalet ombud per avdelning bestäms av hur många medlemmar avdelningen har. Detta finns reglerat i förbundets stadgar. På kongressen rapporteras…

Blogg

På RFSL:s blogg kan du få uppdateringar direkt från kongressen! #RFSL2018

Kongresshandlingar 2018

Här finns kongresshandlingarna inför RFSL:s kongress 2018. De innehåller bland annat motioner, propositioner och rapporter samt förbundets verksamhetsberättelser, årsredovisningar och revisionsberättelser för 2016-2017.