Kongressbloggen

KongressenRFSL

I denna blogg kan du följa rapporteringen från kongressen 2023. Under helgen kommer vi lägga upp både peppiga bilder och uppdateringar om olika beslut som tas på den här sidan. 

Kongressen i 3 punkter

  • Kongressen är RFSL:s högsta beslutande organ. Det är alltså på kongressen som förbundets riktning framöver beslutas om.
  • Under kongressen väljs både förbundsordförande och övrig förbundsstyrelse. Dessutom tas det under kongressen beslut om motioner som avdelningar och medlemmar skickar in.
  • Vill du vara med på nästa kongress? Ombud, observatörer och medlemmar anmäler sig via sin lokala avdelning. Se till att du är medlem i RFSL, så du kan anmäla dig till kongressen nästa gång! Du kan bli medlem här.

Mer information kommer fyllas på här under helgen!

Söndag 29 oktober – Kongressen avslutas

Efter lunch på söndagen avslutades RFSL:s kongress 2023. Stort tack till alla aktivister som har varit med och diskuterat och beslutat om förbundets riktning framöver. Grattis till den nya förbundsstyrelsen, och stort tack till alla volontärer och anställda som var med och gjorde den här helgen möjlig. Nu fortsätter arbetet för en värld där hbtqi-personers rättigheter respekteras och ingen lämnas utanför.

Tack också till alla som har följt kongressbloggen!
/Kongressredaktionen

Söndag 29 oktober – Aktivistporträtt med Rickard Aspegren från RFSL Malmö

Under helgen hann kongressredaktionen ta en pratstund med Rickard Aspegren, ordförande i RFSL Malmö.

Vad drömmer du om för rörelsen i framtiden?

– Jag drömmer om att vi ska kunna bli en plattform för rörelsen i Malmö – en av flera bra och trygga mötesplatser i rikets tredje stad. Att skapa en gemenskap, berättade Rickard.

Söndag 29 oktober – Viktiga beslut som fattats under kongressen

På kongressen har flera beslut om RFSL:s arbete och inriktning fattats. Några av dem kommer här:

Förbundsstyrelsens förslag – Ett starkare RFSL – antogs och där har det beslutats om tre mål för RFSL:s verksamhet:

  • Vi är en rörelse som verkar tillsammans
  • Vi är en demokratisk organisation där vi hjälps åt att lära och växa tillsammans
  • Vi är en del av ett större sammanhang

Kongressen har också beslutat att officiellt inkludera asexuella och aromantiska i RFSL:s målgrupper och att förstärka arbetet med polyfrågor. Styrelsen ska även tillsätta en arbetsgrupp som ska titta på hur RFSL:s målgrupper gemensamt och samlat kan benämnas.

Gällande asylfrågor så beslutades att en fond för akut ekonomiskt stöd till statslösa hbtqi-personer ska utredas och tas upp på nästa kongress 2025.

Den politiska plattformen antogs också av kongressen, med ledorden jämlikhet, hållbarhet, solidaritet.

En valberedning har också utsetts fram till kongressen 2025:
Sophia Åhlin, Stockholm (sammankallande)
Jakob Nyman, Nyköping
Andreas Hernbo, Göteborg
Mateo Herrera Velasquez, Göteborg
Jennie Jensen, Örebro
Carl Housten, Stockholm
Gudrun ”Nellie” Skogsberg, Luleå
Linnéa Bengtsson, Norrköping

Söndag 29 oktober – Tal från nye förbundsordförande

Under kongressens sista dag höll den nyvalda förbundsordförande Peter Sidlund Ponkala ett tal om de frågor förbundet arbetar med framöver, men som också belyste de utmaningar RFSL och hbtqi-rörelsen står inför i framtiden.

– Vårt arbete är viktigt, kanske viktigare än någonsin. Vi står inför ett hårdnande klimat, där våra rättigheter ifrågasätts. Både lokalt, nationellt och runt om i världen. Här behöver vi sluta upp. Vi behöver påminna oss om att vi inte begär så mycket, bara lite respekt, och grundläggande mänskliga rättigheter, som för alla andra, sa Peter inför kongressen.

Söndag 29 oktober – Aktivistporträtt med Hanna Smedberg från RFSL Göteborg

Hanna Smedberg är ny ordförande i RFSL Göteborg. Under kongresshelgen hann kongressredaktionen haffa tag i henne för att prata om vad som händer i Västkustens största avdelning.

Vad är du mest stolt över när det gäller ert arbete i RFSL Göteborg?
– Vi gör så extremt mycket, det är svårt att välja. Men det här året har vi fokuserat på att göra färre saker men mycket bättre. Vi har ju Regnbågshuset där vi har mycket aktiviteter, samverkansgrupper med mera. Vi är också delaktiga i flera utskott, till exempel hbtqi-rådet. Våran styrelse är grymt bra, med olika expertiser. Min roll är mer samordnade, att underlätta för de andra i styrelsen, skapa struktur, berättar Hanna.

Söndag 29 oktober – Tredje dagen kör igång

Tredje dagen på kongressen rullar på. Dagen igår avslutades med middag och mysigt mingel. Idag har ett pass om utvecklandet av RFSL:s visuella identitet avhandlats, och under förmiddagen kommer vi få höra tal från nya ordförande Peter Sidlund Ponkala.

Lördag 28 oktober – Hel förbundsstyrelse vald

Nu är det klart hur hela RFSL:s förbundsstyrelse kommer se ut de kommande två åren. Stort grattis till alla er som blivit valda!

Ordförande: Peter Sidlund Ponkala, Stockholm
Vice förbundsordförande: Petra Douhane, Lund
Kassör: Vix Herjeryd, Stockholm
Ledamöter:
Adam Alian, Göteborg
Nicklas Axelsson, Göteborg
Maria Bergqvist, Norrköping
Pär Brubäcken, Skellefteå
Fredrik Engström, Göteborg
Johanna Eriksson, Västerås
Lea Larsson, Stockholm
Pell Uno Larsson, Örebro
Tuomas Laulajainen, Stockholm

Ersättare:
Linda W Snecker, Norrköping
Alex Lithander, Gotland

Lördag 28 oktober – Ny ordförandeduo vald

Under lördagen har ombuden på RFSL:s kongress röstat fram en ny ordförande och en ny vice ordförande, som kommer leda förbundet de kommande två åren. Peter Sidlund Ponkala valdes till ordförande och Petra Douhane valdes till vice ordförande

– Jag är otroligt glad och stolt. Det är en stor ära och ett viktigt förtroende som kongressen och vår rörelse gett mig, säger Peter Sidlund Ponkala.

– Jag är glad, stolt och ser fram emot att driva medlemmarnas frågor, säger Petra Douhane.

Snart fortsätter valen till de andra posterna i styrelsen.

Lördag 28 oktober – Så ska RFSL:s politik beskrivas framöver

Vilka ord beskriver RFSL:s politik bäst? Den frågan har diskuterats mycket på kongressens samtalsforum. Är det synlighet, jämlikhet, delaktighet, eller istället hållbarhet, solidaritet, jämlikhet?

Förbundsstyrelsen har lagt fram ett förslag på en ny politisk plattform där det beskrivs att RFSL:s arbete utgår från de tre områdena synlighet, jämlikhet och delaktighet. I ett eget stycke om varje område utvecklas vad dessa tre ledord betyder för RFSL. Men på kongressen har ett annat förslag också lagts fram, med hållbarhet, solidaritet, jämlikhet som ledord och helt andra texter för att beskriva vad de innebär. Förslagen står emot varandra.

Bland ombuden diskuteras vad de olika orden betyder och kan tolkas, är till exempel delaktighet tillräckligt spetsigt för att sammanfatta vad RFSL står för? Eller bör det istället beskrivas som solidaritet? Och är hållbarhet ett begrepp som kan fyllas med lite vad som helst eller tvärtom ett väldigt begripligt ord som också får in hållbarhet för organisationen och samhället?

Enligt uppgift så pågår det nu en diskussion mellan förbundsstyrelsen och RFSL Stockholm, som lagt det andra förslaget, för att se om det går att få ihop en gemensam version. Snart får vi veta vad kongressen beslutar om den politiska plattformen.

Lördag 28 oktober – Kaffemuggarna är fyllda och vi kör igång igen

Nu har kongressens andra dag dragit igång och deltagarna har fått kaffe. Idag ska medlemmarnas representanter, ombuden, diskutera de olika förslagen som finns under samtalsforum. 

På fredagskvällen gick kongressen igenom vad som hänt de senaste två åren och de olika kandidaterna till styrelsen fick presentera sig. Kvällen avslutades med visning av filmen Stockholm 1982, en dokumentär som handlar om hur det var att vara ung och bög vid den tiden, när de första aidsdiagnoserna ställdes i Sverige.

Fredag 27 oktober – Äntligen kickar vi igång!

För första gången på fyra år samlas RFSL till en fysisk kongress. Kongressen hålls vartannat år och senaste gången, 2021, var den helt digital. 

Kongressen är ett tillfälle för hbtqi-aktivister från hela Sverige att samlas för att tillsammans diskutera och bestämma förbundets riktning framåt. Under helgen kommer beslut fattas om styrelsens förslag, bl.a. om en ny politisk plattform. Beslut kommer också fattas om medlemmarnas förslag (motioner), bl.a. att RFSL också ska verka för asexuella och aromantiska personer. En ny styrelse ska också väljas för perioden 2023-2025. 

Tillförordnade ordföranden Peter Sidlund Ponkala har precis öppnat kongressen och vi är glada att äntligen vara igång.

Följ bloggen under helgen så kommer du få ta del av de viktigaste uppdateringarna!