O=O: omätbar hiv = oöverförbar hiv

Hälsa, sex och hivRFSL

Går du på behandling och har omätbara virusnivåer går det inte att överföra hiv vid sex, även om kondom inte används. Säkraste ligget om du själv vill undvika att få hiv är därför personer med omätbar hiv.

Vadå O=O?

När någon som lever med hiv går på behandling och tar sina mediciner som den ska, minskar mängden virus i blodet så mycket att det inte längre går att mäta. Personen har då omätbar hiv. En person med omätbar hiv kan inte överföra det till någon annan vid sex, även om kondom inte används.

Den så kallade Partner II-studien, vars resultat presenterades vid International AIDS Conference 2018 i Amsterdam, bekräftar att omätbar hiv är lika med oöverförbar hiv. I studien deltog 783 gaypar från 14 europeiska länder, där ena partnern lever med omätbar hiv och den andra utan hiv. Paren rapporterade drygt 77 000 kondomlösa anala samlag, utan ett enda fall av hiv-överföring inom paren. Studien var en fortsättning på Partner I-studien som inkluderade både sam- och olikkönade par och undersökte både vaginala och anala samlag. I Partner II följde man bara samkönade manliga par. Sammantaget bekräftar studierna att omätbar hiv inte överförs. Omätbar hiv är oöverförbar hiv. O=O.

Betyder det att jag kan skippa kondomen?

Omätbar hiv kan inte överföras vid sex, även om kondom inte används. Kondomanvändning är dock fortfarande viktigt då det skyddar mot överföring av könssjukdomar som klamydia, gonorré och syfilis. Om du är osäker på din egen eller dina sexpartners hiv-status är kondomen också ett effektivt skydd mot överföring av hiv.

Vad är World Aids Day?

World Aids Day, Världsaidsdagen, markeras 1 december varje år. Dagen är till för att minnas alla de som gått bort i aids-relaterade sjukdomar, men också för att uppmärksamma och motverka stigma kopplat till hiv och som fortsätter orsaka psykisk ohälsa för personer som lever med hiv.

Vadå stigma?

Stigma kan definieras som ett nedvärderande attribut eller egenskap hos en människa, där stigmat reducerar henom till att vara endast det som stigmat symboliserar. Gällande hiv-stigma blir personer som lever med hiv reducerade till att endast vara sin hiv-status, vilken i sin tur är kopplad till en rad negativa uppfattningar och stereotyper som leder till diskriminering.

I Folkhälsomyndighetens rapport “Att leva med hiv i Sverige” framgår att hälsan hos personer med hiv överlag är god. Två olika former av hiv-stigma – självstigma och oro för vad andra ska tycka om ens hivinfektion – är dock kopplade till psykisk ohälsa och sämre livskvalitet. Ju större stigma, desto sämre livskvalitet. Personer som lever med hiv upplever att viruset i sig sällan är ett problem men att stigmat kopplat till hiv gör att man inte är så öppen med sin hiv som man önskar att man kunde vara och att man mår sämre. Genom att uppmärksamma och aktivt försöka motverka hiv-stigma strävar RFSL efter att bidra till stärkt livskvalitet för personer som lever med hiv.

Jag lever inte med hiv, varför ska jag bry mig?

Hiv-stigma är en identifierad tröskel när det kommer till testning. Självstigma och oro för vad andra ska tycka om en om det visar sig att man lever med hiv gör att en del undviker att testa sig. De flesta som får hiv får det av någon som inte vet om att den lever med hiv. Därför är det en bra grej att testa sig regelbundet så att man tidigt kan påbörja eventuell behandling. Tidig behandling gör att du själv mår bättre samtidigt som det minskar risken att överföra hiv till andra. Testning och behandling för hiv är gratis.

Att välja bort personer som känner till att de lever med hiv och går på behandling som sexpartners är en dålig säkrare sex-strategi. Säkraste ligget om du själv vill undvika hiv är personer med omätbar hiv.

Stöd vårt arbete, bli medlem i RFSL!

 

Läs mer om O=O, eller U=U (undetectable = untransmittable), här (öppnas i ny flik)

Läs mer om Partner II-studien här (öppnas i ny flik)

Läs Folkhälsomyndighetens rapport “Att leva med hiv i Sverige” (pdf, öppnas i ny flik)