Stöd via RFSL och RFSL Ungdom

StödRFSL

RFSL och RFSL Ungdom har många stödverksamheter över landet. Här hittar du kontaktuppgifter till dem samlade. Det handlar om individuellt samtalsstöd, Newcomers och testning.

Samtalsstöd

RFSL Stödmottagning

 

RFSL Stödmottagning – för hbtqi-personer utsatta för trakasserier, hot och våld omfattar hela landet. Stödet är både känslomässigt och praktiskt. Det riktar sig även till anhöriga och yrkesverksamma. Stöd erbjuds på svenska, engelska, spanska och arabiska. Tillgång till tolk finns.


RFSL Göteborg

 

RFSL Göteborg erbjuder stödsamtal med kurator kring det mesta som är relaterat till att leva som hbtqi-person. Stödet riktar sig till personer från 13 år och uppåt som bor i Göteborg. Möjlighet till tolk finns.

RFSL Rådgivningen Skåne 

 

RFSL Rådgivningen Skånes samtalsmottagning vänder sig till dig som är hbtqi-person eller anhörig. Här erbjuds kuratorsamtal av såväl stödjande som terapeutisk karaktär. Det hålls även grupper när behov uppstår.

Sexualterapeutiska mottagningen Skåne finns för dig som har sexuella svårigheter och är i behov av samtalsbehandling. Här arbetar legitimerade psykologer utbildade i klinisk sexologi och sexologisk behandling.


RFSL Rådgivningen Östergötaland

RFSL Rådgivningen Östergötland erbjuder rådgivning och stödsamtal tillgängligt på drop-­in eller på bokad tid i RFSL Linköpings lokaler och på distans via videosamtal, telefon och mail. Du kan vända dig till Rådgivningen med frågor som rör din sexuella och psykosociala hälsa.

RFSL Stockholm – Sexperternas samtalsmottagning

 

Sexperternas Samtalsmottagning är en samtalsmottagning för personer i communityt som har erfarenhet av, eller funderingar kring droger/chemsex. Samtal erbjuds också till personer som har erfarenhet av eller funderingar kring att sälja sex.


RFSL Örebro

 

RFSL Örebro erbjuder enklare emotionellt stödjande, rådgivande och coachande kuratorssamtal kring frågor som rör hbtqi. Stödet riktar sig främst till personer från 13 år och uppåt som bor i Örebro Län. Tolk bokas vid behov.

 

Pegasus

 

Pegasus är RFSL Ungdoms verksamhet för dig under 26 år som vill prata om sex mot ersättning. Stöd ges via video, telefon, mail eller chatt. Du kan vara helt anonym. De kan också hjälpa till att ta kontakt med myndigheter eller vården.

 

Projekt Säkrare

 

RFSL Ungdom driver projektet Säkrare för dig som är 13-20 år. Där kan du få stöd och prata om tonårsfrågor som exempelvis relationer, sex, kärlek eller om du har varit med om något jobbigt som t.ex. våld, grooming eller sexuella övergrepp. Du kan vara anonym.

Transformering

 

Transformering erbjuder stöd och information via sitt kontaktformulär till transpersoner i alla åldrar, personer som funderar kring sin könsidentitet, närstående till transpersoner samt yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter transpersoner. Mejlen besvaras på svenska och engelska. Möjlighet till tolk saknas. Transformering har också en hemsida med omfattande information om transfrågor. Transformering drivs av RFSL och RFSL Ungdom.


Stöd till asylsökande

RFSL:s asyljurist

 

Asylrättsjuristen erbjuder juridisk rådgivning i asylrelaterade frågor och utbildning om asylprocessen för hbtqi-personer.
aino.grondahl@rfsl.se
+46 (0)761-656 612

 

Newcomers

 

Newcomers arbetar för hbtqi-personer som är nya i Sverige. Newcomers nationella samordnare är placerade på RFSL Förbundet i Stockholm. Till oss kan du vända dig om du vill komma i kontakt för generella frågor eller om du har frågor om Newcomers verksamhet på nationell nivå.
newcomers@rfsl.se

 

Newcomers i hela landet

 

Newcomers finns på många platser över hela Sverige. Till de här kontaktadresserna kan du vända dig om du vill komma komma i kontakt med Newcomers lokalt.

 

Newcomers Youth

 

Newcomers Youth för unga hbtqi-personer (15-30 år) som är asylsökande, papperslösa eller nya i Sverige, erbjuder många aktiviteter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå.


Testning för hiv  och syfilis

Checkpoint Göteborg

RFSL Göteborg och PG Väst har en testningsverksamhet, Checkpoint Göteborg, som erbjuder drop-in-testning för hiv och syfilis med snabbt provsvar. Här finns också en kurator om du vill prata om droger och sex, erfarenhet av sexuella risker eller sexarbete.
Tid: tisdagar klockan 18.00-20.00
Plats: Stora Badhusgatan 6 i Göteborg


Checkpoint Sjuhärad

 

RFSL Sjuhärad har en testningsverksamhet, Checkpoint Sjuhärad, som erbjuder drop-in-testning för hiv och syfilis med snabbt provsvar.
Tid: Drop-in sista onsdagen varje månad klockan 17.00-19.00. Du kan även boka tid för testning här.
Plats: RFSL Sjuhärad, Magasingatan 1, 504 35 Borås


Checkpoint Skåne

 

RFSL Rådgivningen Skåne har en testningsverksamhet, Checkpoint Skåne, som erbjuder drop-in-testning för hiv och syfilis med snabbt provsvar.
Tid: Helgfria tisdagar klockan 17.00-19.00
Plats: Drottninggatan 36 i Malmö


Testpoint Östersund

RFSL Jämtland Härjedalen har en testningsverksamhet, Testpoint JH som erbjuder både bokningsbara tider och drop-in-testning för hiv och syfilis med snabbt provsvar.
Drop-in: varje onsdag klockan 17.00-19.00
Plats: Thoméegränd 4, Östersund

Testpoint Stockholm

RFSL Stockholm har en testningsverksamhet, Testpoint Stockholm, som erbjuder drop-in-testning för hiv och syfilis med snabbt provsvar.
Tid: tisdagar klockan 18.00-20.30
Plats: Alsnögatan 7 på Södermalm i Stockholm


Testpoint Örebro

RFSL Örebro har en testningsverksamhet, Testpoint Örebro, som erbjuder drop-in-testning för hiv med snabbt provsvar.
Tid: Torsdagar klockan 16.30-19.00.
Plats: RFSL Örebro, Västra Nobelgatan 19, 703 55 Örebro

 

Rapportera incidenter eller visselblås

Alla verksamheter inom RFSL ska vara trygga och säkra.

RFSL har ett ständigt pågående kvalitetssäkrings- och säkerhetsarbete, och organisationen har flera interna riktlinjer och rutiner för såväl anställda som förtroendevalda och volontärer inom RFSL. Bland annat etiska riktlinjer för kvalificerade stödpersoner, en arbetsgivarpolicy  incidentrapportering för avdelningarna och en uppförandekod.

Om du skulle få vetskap om eller misstänka att det pågår missförhållande inom RFSL eller en av våra verksamheter kan du göra en visselblåsning. 
Läs mer om visselblåsning här.