Stöd via RFSL och RFSL Ungdom

StödRFSL

RFSL och RFSL Ungdom har många stödverksamheter över landet. Här hittar du kontaktuppgifter till dem samlade. Det handlar om individuellt samtalsstöd, Newcomers och testning.

 

Samtalsstöd

RFSL Stödmottagning

 

RFSL Stödmottagning – för hbtqi-personer utsatta för trakasserier, hot och våld omfattar hela landet. Stödet är både känslomässigt och praktiskt. Det riktar sig även till anhöriga och yrkesverksamma. Stöd erbjuds på svenska, engelska och spanska. Tillgång till tolk finns.


RFSL Göteborg

 

RFSL Göteborg erbjuder stödsamtal med kurator kring det mesta som är relaterat till att leva som hbtqi-person. Stödet riktar sig till personer från 13 år och uppåt som bor i Göteborg. Möjlighet till tolk finns.


RFSL Luleå och norra Norrbottens län

 

RFSL Luleå och norra Norrbottens län erbjuder rådgivning, kris- och stödsamtal. Du får träffa en kurator som lyssnar, ger rådgivning och stöttar dig i ditt mående och din situation.


RFSL Rådgivningen Skåne 

 

RFSL Rådgivningen Skånes samtalsmottagning vänder sig till dig som är hbtqi-person eller anhörig. Här erbjuds kuratorsamtal av såväl stödjande som terapeutisk karaktär. Det hålls även grupper när behov uppstår.

Sexualterapeutiska mottagningen Skåne finns för dig som har sexuella svårigheter och är i behov av samtalsbehandling. Här arbetar legitimerade psykologer utbildade i klinisk sexologi och sexologisk behandling.


RFSL Stockholm – Sexperternas samtalsmottagning

 

Sexperternas Samtalsmottagning är en samtalsmottagning för personer i communityt som har erfarenhet av, eller funderingar kring droger/chemsex. Samtal erbjuds också till personer som har erfarenhet av eller funderingar kring att sälja sex.


RFSL Örebro

 

RFSL Örebro erbjuder enklare emotionellt stödjande, rådgivande och coachande kuratorssamtal kring frågor som rör hbtqi. Stödet riktar sig främst till personer från 13 år och uppåt som bor i Örebro Län. Tolk bokas vid behov.

 

Pegasus

 

Pegasus är RFSL Ungdoms verksamhet för dig under 26 år som vill prata om sex mot ersättning. Stöd ges via video, telefon, mail eller chatt. Du kan vara helt anonym. De kan också hjälpa till att ta kontakt med myndigheter eller vården.

 

Transformering

 

Transformering erbjuder stöd och information via mejl till transpersoner i alla åldrar, personer som funderar kring sin könsidentitet, närstående till transpersoner samt yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter transpersoner. Mejlen besvaras på svenska och engelska. Möjlighet till tolk saknas. Transformering har också en hemsida med omfattande information om transfrågor. Transformering drivs av RFSL och RFSL Ungdom.


Stöd till asylsökande


RFSL:s asyljurist

 

RFSL:s asylrättsjurist arbetar som ombud och offentligt biträde för asylsökande och papperslösa hbtqi-personer. Asylrättsjuristen erbjuder juridisk rådgivning i asylrelaterade frågor och utbildning om asylprocessen för hbtqi-personer.
aino.grondahl@rfsl.se
+46 (0)761-656 612

 

Newcomers

 

Newcomers arbetar för hbtqi-personer som är nya i Sverige. Newcomers nationella samordnare är placerade på RFSL Förbundet i Stockholm. Till oss kan du vända dig om du vill komma i kontakt för generella frågor eller om du har frågor om Newcomers verksamhet på nationell nivå.
newcomers@rfsl.se

 

Newcomers i hela landet

 

Newcomers finns på många platser över hela Sverige. Till de här kontaktadresserna kan du vända dig om du vill komma komma i kontakt med Newcomers lokalt.

 

Newcomers Youth

 

Newcomers Youth för unga hbtqi-personer (15-30 år) som är asylsökande, papperslösa eller nya i Sverige, erbjuder många aktiviteter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå.


Testning för hiv 


Checkpoint Göteborg

 

RFSL Göteborg och PG Väst har en testningsverksamhet, Checkpoint Göteborg, som erbjuder drop-in-testning för hiv och syfilis med snabbt provsvar.
Tid: tisdagar klockan 18.00-20.00
Plats: Stora Badhusgatan 6 i Göteborg


Checkpoint Sjuhärad

 

RFSL Sjuhärad har en testningsverksamhet, Checkpoint Sjuhärad, som erbjuder drop-in-testning för hiv med snabbt provsvar.
Tid: klockan 18.00-20.00 varje onsdag jämna veckor
Plats: RFSL Sjuhärad, Magasingatan 1, 504 35 Borås


Checkpoint Skåne

 

RFSL Rådgivningen Skåne har en testningsverksamhet, Checkpoint Skåne, som erbjuder drop-in-testning för hiv och syfilis med snabbt provsvar.
Tid: Helgfria tisdagar klockan 17.00-19.00
Plats: Drottninggatan 36 i Malmö


Testpoint Stockholm

 

RFSL Stockholm har en testningsverksamhet, Testpoint Stockholm, som erbjuder drop-in-testning för hiv och syfilis med snabbt provsvar.
Tid: tisdagar och torsdagar klockan 18.00-20.30
Plats: Saltmätargatan 20 i Stockholm, t-bana Rådmansgatan


Testpoint Örebro

 

RFSL Örebro har en testningsverksamhet, Testpoint Örebro, som erbjuder drop-in-testning för hiv med snabbt provsvar.
Tid: klockan 16:30-19:00 varje jämn torsdag, och varje ojämn torsdag klockan 9:00-11:30
Plats: RFSL Örebro, Västra Nobelgatan 19, 703 55 Örebro