Pridemanualen

Medlem och communityRFSL

Pridemanualen vänder sig till sig som arbetar med pride

Här hittar du pridemanualen som RFSL har tagit fram med stöd av Postkodlotteriets Kulturstiftelse. Manualen är tänkt som ett stöd till dig som redan arbetar med pride eller funderar på att starta en pridefestival.

Du hittar tips kring allt från hållbar aktivism, till föreningstips och säkerhetsriskbedömningar.

Ladda hem RFSL:s Pridemanual

Projektet En Blommande Priderörelse

2016 tog RFSL tillsammans med Postkodlotteriets Kulturstiftelse fram en helt ny plattform för att stärka och underlätta kommunikationen mellan pridearrangörer – pridekartan.se. Tillsammans med en pridemanual, konferens och pridepaket skapdes ett grundläggande stöd till såväl nya som etablerade pridefestivaler. Projekt En blommande priderörelse är nu slut men det finns fortfarande stöd att få via RFSL så som pridekartan.se, pridemanualen och närvaro av RFSL på er festival. 

Genom projektet En blommande priderörelse som drevs mellan 2015 och 2016 tillsammans med Postkodlotteriets Kulturstiftelse kunde alla pridearrangörer erbjudas kostnadsfri närvaro från RFSL för att föreläsa, stärka kunskapen och att hålla tal. Pridefestivaler finns i hela landet och det är viktigt för RFSL att det stöd och den samverkan som erbjuds inte utgår från ett storstadsperspektiv, och att alla typer av pridearrangörer inkluderas.

Pride activists

RFSL är mycket stolta över projektet En Blommande Priderörelse. Ett projekt som har stärkt, utvecklat och möjliggjort hbtq-aktivism, och tar tillvara på det stora engagemanget för hbtq-personers mänskliga rättigheter som finns bland arrangörer och besökare.

– Projektet bidrar till att förändra attityder och fördomar, ett arbete som aldrig får glömmas bort eller bli oviktigt. Ett perspektiv är att hbtq-frågor inte bara handlar om att få vara med vem en vill, utan att få vara den en är. I den frågan lyfter vi än fler minoriteter än hbtq-personer i projektet, säger Emma Percival, West Pride.

– För oss handlar pride om att förmedla kunskap och sprida kärlek så att alla människor i Växjö ska kunna känna friheten att vara den hen vill och älska den hen vill, berättar Magnus Holm, ordförande för Växjö Pride.