Valberedning

Valberedningen är utsedd att förbereda val till olika förtroendeposter på förbundskongressen.

2018-2019

Den av RFSL:s kongress 2018 utsedda valberedningen består av:

Ordförande

Christian Antoni Möllerop, RFSL Stockholm

e-post: christian.antoni.mollerop@rfsl.se

Ledamöter

Joakim Berlin, RFSL Göteborg

Helena Carlsson, RFSL Luleå

Adrian Kunce, RFSL Uppsala

Alex Lithander, RFSL Gotland

Niklas Olsson, RFSL Blekinge

Cristian Rehn Janowicz, RFSL Örebro

Karl Rosenqvist, RFSL Göteborg

 

Kontakta RFSL:s valberedning på:

valberedning@rfsl.se