Valberedning

Valberedningen är utsedd att förbereda val till olika förtroendeposter på förbundskongressen.

2016-2018

Den av RFSL:s kongress 2016 utsedda valberedningen består av:

 

Ordförande

Ulrika Westerlund, RFSL Stockholm

e-post: ulrika.westerlund@rfsl.se

 

Ledamöter

Annelie Skogsberg, RFSL Kalmar

Therese Jacobzon, RFSL Borås

Vanim Zetréus, RFSL Örebro

Ibou Dieye Dieye, RFSL Malmö

Olof Svensson, RFSL Göteborg

Felicitas Falck, RFSL Stockholm

Fox Foxhage, RFSL Värmland

Ann-Katrin Berg, RFSL Göteborg