Valberedning

Valberedningen är utsedd att förbereda val till olika förtroendeposter på förbundskongressen.

2023-2025

Den av RFSL:s kongress 2023 utsedda valberedningen består av:

Sophia Åhlin, Stockholm – sammankallande
Linnéa Bengtsson, Norrköping
Andreas Hernbo, Göteborg
Carl Housten, Stockholm
Jennie Jensen, Örebro
Jakob Nyman, Nyköping (RFSL Ungdom)
Gudrun ”Nellie” Skogsberg, Luleå
Mateo Herrera Velasquez, Göteborg

Valberedningens arbete regleras av en på kongressen 2021 fastställd arbetsordning.

Arbetsordning för RFSL:s valberedning

Kontakta RFSL:s valberedning på:
valberedning@rfsl.se