Valberedning

Valberedningen är utsedd att förbereda val till olika förtroendeposter på förbundskongressen.

2018-2019

Den av RFSL:s kongress 2018 utsedda valberedningen består av:

Ordförande

Christian Antoni Möllerop, RFSL Stockholm
e-post: christian.antoni.mollerop@rfsl.se

Ledamöter

Joakim Berlin, RFSL Göteborg
Helena Carlsson, RFSL Luleå
Adrian Kunce, RFSL Uppsala
Alex Lithander, RFSL Gotland
Niklas Olsson, RFSL Blekinge
Cristian Rehn Janowicz, RFSL Örebro
Karl Rosenqvist, RFSL Göteborg

Valberedningens arbete regleras av en på kongressen 2018 fastställd arbetsordning.

Kontakta RFSL:s valberedning på:
valberedning@rfsl.se