Valberedning

Valberedningen är utsedd att förbereda val till olika förtroendeposter på förbundskongressen.

2021-2023

Den av RFSL:s kongress 2021 utsedda valberedningen består av:

Peter Tai Christensen, Stockholm – sammankallande
Andy Esteche, Stockholm
Jesper Karlsson, Kalmar
Rebecca Lagerstedt, Umeå
Lila Johansson, Malmö
Anton Minnefors, Uppsala
Caroline Sten, Jämtland/Härjedalen

Valberedningens arbete regleras av en på kongressen 2021 fastställd arbetsordning.

Arbetsordning för RFSL:s valberedning

Kontakta RFSL:s valberedning på:
valberedning2023@rfsl.se