Valberedning

Valberedningen är utsedd att förbereda val till olika förtroendeposter på förbundskongressen.

2019-2021

Den av RFSL:s kongress 2019 utsedda valberedningen består av:

Felix Lekare, Borås – sammankallande
Cihan Arikan, Malmö
Johanna Eskman, Gävle
Ruth Reid, Stockholm
Mubasher Saeed, Stockholm
Evelina Sandberg, Piteå
Carita Widjeskog, Västmanland

Valberedningens arbete regleras av en på kongressen 2018 fastställd arbetsordning.

Kontakta RFSL:s valberedning på:
valberedning@rfsl.se