Strategi för den internationella verksamheten

InternationelltRFSL

RFSL har en unik roll som partnerorganisation med möjlighet att stödja hbtqi-organisationer globalt. I RFSL:s nya internationella strategin beskrivs riktningen för RFSL:s internationella arbete för perioden 2019-2021. Den täcker det internationella arbete som RFSL utför inom ramen för svenskt och internationellt utvecklingssamarbete. Den täcker däremot inte det internationella arbete som RFSL som folkrörelse i Sverige genomför.

Några av huvudkomponenterna i strategin och det framtida arbetet är internationella utbildningar för hbtqi-aktivister, finansiering och partnerskap med hbtqi-organisationer globalt och påverkansarbete inom FN. Särskild tonvikt ligger på förändringar för att uppnå de globala målen enligt Agenda 2030. 

RFSL:s internationella strategi (pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster).