Bildreportage: ”Vi försöker stötta interna hbtqi-flyktingar på deras väg tillbaka till sina normala liv”

InternationelltRFSL

I krig och konflikt står hbtqi-personer inför särskilda utmaningar. En sådan är tillgång till trygga och säkra boenden. Att vända sig till de statliga alternativen är inte alltid möjligt på grund av risk för våld, övergrepp och trakasserier, särskilt för synliga måltavlor som till exempel regnbågsfamiljer. Därför stöttar RFSL hbtqi-organisationer som driver skyddade boenden i Ukraina.

Samtliga bilder i artikeln kommer från NGO Fulcrum UA, en av RFSL:s partnerorganisationer. Sedan invasionen i februari har organistionen ställt om sin verksamhet och öppnat upp två skyddade boenden för hbtqi-personer. På boendena får de som flytt mat, varmvatten och stöd.

”Vi försöker stötta interna hbtqi-flyktingar på deras väg tillbaka till sina normala liv”, beskriver Fulcrum.

Organisationen har fått lägga ner en hel del arbete för att utrusta sheltret med allt som behövs. Bland annat har de installerat ett till handfat och köpt in madrasser. Totalt har Fulcrum tagit emot 33 personer, som har stannat allt mellan en natt upp till 2 månader, beroende på vad de har haft för behov.

Förutom det skyddade boendet har Fulcrum även stöttat 45 individer de har varit i kontakt med genom att betala för medicinkostnader eller täcka akuta kostnader för mat och transport.

Tack vare stöd från RFSL och andra organisationer kunde de även köpa in och renovera en bil, som de sedan har använt för att transportera viktiga förnödenheter som mat, medicin och utrustning som madrasser till boendet. Bilen kan lastas med 2,5 ton, och har redan använts för att frakta minst 15 ton av humanitärt stöd.

Fulcrum-teamet: Tymur, Tania och Anton

Framöver vill Fulcrum fortsätta arbeta med långsiktigt stöd till interna hbtqi-flyktingar, men de vill också rikta sig till hbtqi-personer som har förlorat sina jobb till följd av kriget. Organisationen vill därför kunna erbjuda kurser i engelska och IT och karriärsvägledning, utöver hjälp att hitta nytt boende och stödsamtal med psykolog.

Det är tack vare vårt stöd från månadsgivare och våra medlemmar som RFSL kan stödja hbtqi-organisationer i Ukraina och resten av världen med deras arbete. Du kan bli medlem och månadsgivare här.

Om du vill läsa mer om Fulcrum kan du göra det på deras hemsida.