En bekräftelse av feministiska principer

InternationelltRFSL

I ett gemensamt uttalande går organisationer som leds av kvinnor, feminister och hbtqi-personer samman för att återigen bekräfta vad vi anser är feministiska kärnprinciper. Gemensamt vill vi förstärka de positioner som många feminister historiskt intagit när det gäller förståelsen av genus, kön och sexualitet.

I uttalandet tar vi upp åtta principer vi anser är grundläggande för feminismen och för att vi ska kunna uppnå jämställdhet. Vidare förstärker vi i uttalandet den plats som trans-, intersex- och icke-binära personer, tillsammans med många andra, har inom feministiska rörelser.

Vi är övertygade om att feministiska rörelser som arbetar med sociala och mänskliga rättigheter måste stå enade mot dagens hot mot demokrati och grundläggande fri- och rättigheter. Vi måste stå enade för mänskliga rättigheter, social rättvisa och jämlikhet.

Var med du också – skriv under uttalandet

Uttalandet – ”An Affirmation of Feminist Principles” – har tagits fram genom ett omfattande samarbete mellan olika feministiska kvinno- och människorättsorganisationer samt hbtqi- och transledda organisationer.

Vi välkomnar såväl organisationer som enskilda individer att skriva under uttalandet och dela i sina nätverk. Hela uttalandet går att hitta på www.FeministAffirmation.org och finns tillgängligt att ladda ner på engelska, franska och spanska.

Ingen av oss är fri förrän alla är fria.

Taggar:

internationellt