RFSL ringer upp!

ÄldrefrågorRFSL

Som en del av Seniorprojektet kommer vi under hösten i samarbete med Enkätfabriken att ringa runt till alla RFSL:s medlemmar över 60, för att höra hur ni har det under Corona och berätta vilka aktiviteter och möjligheter som RFSL kan erbjuda.

Vi kommer använda oss av telefonuppgifter från vårt medlemssystem och dessa hanteras på ett integritetssäkert sätt. Har du frågor kring vår telefoninsats? Kontakta senior@rfsl.se eller telefonnr 0722058319