Kommande seminarier

Kalendarium för kommande seminarier inom projektet Regnbågsfamiljer i väntan. Mer information, bland annat om hur du anmäler dig, publiceras närmare inpå varje aktivitet. Seminarierna kommer antingen att sändas live på Facebook (går att se i efterhand) eller hållas via Zoom. Nedan hittar du även länkar till redan genomförda seminarier som går att ta del av i efterhand.

7/9, 2021 – Ensamstående förälder – INSTÄLLT NYTT DATUM KOMMER 

Samtalskväll för dig som är ensamstående förälder (eller blivande förälder), med fokus på erfarenhetsutbyte. Arrangeras tillsammans med Femmis – föreningen för frivilligt ensamstående med donation.

21/9, 2021 – Transpersoners erfarenheter av att bära och föda barn

Lunchseminarium med läkaren Felicitas Falck Bergström som forskat på transmän och ickebinäras erfarenheter och upplevelser av mötet med graviditets- och förlossningsvården. 

28/9, 2021 – Icke-genetisk eller icke-bärande förälder – FULLT

Samtalskväll online med fokus på erfarenhetsutbyte. Kvällen vänder sig till dig som är hbtqi och icke-genetisk och/eller icke-bärande förälder (eller blivande förälder). 

10/11, 2021 – Icke-genetisk eller icke-bärande förälder – FULLT

Samtalskväll online med fokus på erfarenhetsutbyte. Kvällen vänder sig till dig som är hbtqi och icke-genetisk och/eller icke-bärande förälder (eller blivande förälder). 

8/12, 2021 – Icke-genetisk eller icke-bärande förälder – FULLT

Samtalskväll online med fokus på erfarenhetsutbyte. Kvällen vänder sig till dig som är hbtqi och icke-genetisk och/eller icke-bärande förälder (eller blivande förälder). 

Genomförda seminarier att ta del av i efterhand

Makt och kontroll i hbtqi-personers nära relationer

Lunchseminarium om våld i hbtqi-personers nära relationer, med extra fokus på relationer mellan föräldrar.
Seminariet hölls den 6/5, 2021, av Kina Sjöström från RFSL Stödmottagning och Anna Nordqvist, projektledare och sakkunnig i familjefrågor på RFSL.
Alla barn ska ha det bra i förskolan. Men vad kan en som förälder eller närstående vuxen egentligen ställa för krav på förskolan utifrån ett hbtqi-perspektiv? Vad kan en titta efter och fråga om när en väljer förskola? Och vad kan en göra om förskolan inte lever upp till sin egen likabehandlingsplan, lagens krav på arbete mot diskriminering eller om en rent allmänt upplever problem utifrån ett hbtqi-perspektiv?
Anna Stendin från Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, som i många år arbetat med att ta fram praktiska och normkritiska verktyg för lika rättigheter i förskolan, reder ut hur förskolans uppdrag och ansvar ser ut. Seminariet som riktar sig till dig som är hbtqi-person med barn i förskolan eller som funderar på frågor kopplade till lika rättigheter i förskolan genomfördes den 27/4, 2021.