Seminarier att ta del av i efterhand

Makt och kontroll i hbtqi-personers nära relationer

  • Lunchseminarium om våld i hbtqi-personers nära relationer, med extra fokus på relationer mellan föräldrar. Seminariet hölls den 6/5 2021 av Kina Sjöström från RFSL Stödmottagning och Anna Nordqvist, projektledare och sakkunnig i familjefrågor på RFSL.  

Hbtqi och förskolan

  • Seminariet, som riktar sig till dig som är hbtqi-person med barn i förskolan eller som funderar på frågor kopplade till lika rättigheter i förskolan, genomfördes den 27/4 2021. Alla barn ska ha det bra i förskolan. Men vad kan en som förälder eller närstående vuxen egentligen ställa för krav på förskolan utifrån ett hbtqi-perspektiv? Vad kan en titta efter och fråga om när en väljer förskola? Och vad kan en göra om förskolan inte lever upp till sin egen likabehandlingsplan, lagens krav på arbete mot diskriminering eller om en rent allmänt upplever problem utifrån ett hbtqi-perspektiv? Anna Stendin från Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, som i många år arbetat med att ta fram praktiska och normkritiska verktyg för lika rättigheter i förskolan, reder ut hur förskolans uppdrag och ansvar ser ut.