Stötta igångsatt amning

Hur kan man som vårdpersonal stötta någon som vill sätta igång en amning men som inte själv fött barnet? Se våra filmer där barnmorskan Elisa Corubolo delar med sig av erfarenheter och råd samt visar hur man tillverkar ett tillmatningsset.

Tillverka ett tillmatningsset

För den som vill sätta igång en amning men inte fött barnet kan ett tillmatningsset vara ett bra hjälpmedel för att stimulera bröstmjölksproduktionen. Ta del av denna film med tips kring hur man enkelt tillverkar ett eget set.