PrEP

Hälsa, sex och hivRFSL

PrEP är hiv-mediciner som en hiv-negativ person kan ta för att undvika att få hiv. Om du upplever att kondom inte alltid funkar för dig kan PrEP vara ett bra alternativ. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att PrEP erbjuds till personer med kraftigt ökad risk för hivinfektion. Det kan till exempel handla om män som har sex med män som nyligen haft en könssjukdom, som har chemsex eller som sålt sex. Prata med din läkare om du är intresserad av PrEP.

Några saker som är bra att känna till:

  • För att gå på PrEP måste du vara helt säker på att du inte lever med hiv.
  • Skyddet är väldigt högt men inte 100%.
  • Om du inte tar tabletterna som du ska blir skyddet mindre effektivt.
  • PrEP skyddar inte mot klamydia, gonorré, syfilis eller andra könssjukdomar. Bara kondom minskar risken för överföring av könssjukdomar.
  • Regelbundna uppföljningar hos läkare är viktigt – då testar ni för hiv och könssjukdomar och kollar om kroppen tål läkemedlet.
  • PrEP är godkänt i Sverige och ingår i högkostnadsskyddet. Det innebär att kostnaden för dig blir ca 200 kr i månaden.

Behöver jag PrEP?

Alla behöver inte PrEP. Är du bra på att använda kondom är sannolikheten att få hiv låg. Om du upplever att kondom inte alltid funkar för dig kan PrEP vara ett bra alternativ. Venhälsan i Stockholm har tagit fram ett självskattningsverktyg. Det är ett “riskindex” där du, baserat på dina svar, kan få en uppfattning om PrEP kan vara något för dig. Observera att du inte behöver nå en viss “score” för att kunna få PrEP, se det mer som ett diskussionsunderlag.

Självskattningsverktyget hittar du genom att klicka här

Finns PrEP där jag bor?

Alla läkare kan skriva ut PrEP. Tillgången till PrEP ser dock lite olika ut beroende på var i landet du bor. Nedan har vi sammanställt en lista över hur tillgängligt PrEP är i de olika landstingen i januari 2019.

Om du har försökt få PrEP, berätta gärna om dina erfarenheter i mötet med vården för oss: prep@rfsl.se


Blekinge

Har inte rutiner för PrEP men har möjlighet att skriva ut PrEP. Personer som vill ha PrEP kan vända sig till infektionskliniken.

Dalarna

Har skrivit ut PrEP till ett fåtal personer. Om du vill ha PrEP kan du höra av dig till infektionsmottagningen eller gå via STI-mottagningen.

Gotland

Har skrivit ut PrEP till ett fåtal personer. Om du vill ha PrEP kan du höra av dig till infektionsmottagningen.

Gävleborg

Har skrivit ut PrEP till ett fåtal personer. Håller på att bygga upp rutiner. Om du vill ha PrEP kan du höra av dig till Venerologmottagningen.

Halland

Har skrivit ut PrEP till ett fåtal personer. Har färdiga rutiner för arbetet. Om du vill ha PrEP kan du höra av dig till STD-mottagningen eller infektionskliniken.

Jämtland/Härjedalen

Har rutiner för PrEP men har inte skrivit ut till någon än. Om du vill ha PrEP kan du höra av dig till infektionsmottagningen.

Jönköping

Har skrivit ut PrEP till ett tiotal personer. Om du vill ha PrEP vänder du dig till STI-mottagningen.

Kalmar

Kan skriva ut PrEP. Om du vill ha PrEP kan du höra av dig till STI-mottagningen.

Kronoberg

Har färdiga rutiner för PrEP men har ännu inte skrivit ut till någon. Om du vill ha PrEP kan du höra av dig till infektionsmottagningen.

Norrbotten

Har färdiga rutiner för PrEP och kan skriva ut PrEP. Om du vill ha PrEP kan du höra av dig till infektionsmottagningen.

Skåne

Har rutiner för PrEP och har börjat förskriva PrEP. Kontakta Hudmottagning centrum för sexuell hälsa i Malmö eller Hudmottagning sexuell hälsa i Helsingborg om du är intresserad av PrEP.

Stockholm

Har rutiner för PrEP och har börjat förskriva PrEP. Vill du ha PrEP kontaktar du Venhälsan.

Södermanland

Har rutiner för PrEP och har även börjat förskriva. Personer som vill ha PrEP kan vända sig till infektionskliniken.

Uppsala

Har rutiner för PrEP och har börjat förskriva PrEP. Om du vill ha PrEP vänder du dig till venereologmottagningen på Akademiska sjukhuset.

Värmland

Har rutiner för PrEP och har börjat förskriva PrEP. Om du vill ha PrEP vänder du dig till STI-mottagningen.

Västerbotten

Har rutiner för PrEP och har börjat förskriva PrEP. Om du vill ha PrEP vänder du dig till infektionskliniken eller STD-mottagningen.

Västernorrland

Har börjat förskriva PrEP. Personer som vill ha PrEP kan vända sig till infektionskliniken.

Västmanland

Har inte egna rutiner för PrEP men har börjat förskriva PrEP. Om du vill ha PrEP vänder du dig till infektionskliniken.

Västra Götaland

Har rutiner för PrEP och har börjat förskriva PrEP. Om du vill ha PrEP vänder du dig till infektionskliniken.

Örebro

Har rutiner för PrEP och har börjat förskriva PrEP. Om du vill ha PrEP vänder du dig till infektionskliniken.

Östergötland

Har rutiner för PrEP och har börjat förskriva PrEP. Om du vill ha PrEP vänder du dig till STD-mottagningen på antingen Vrinnevisjukhuset i Norrköping eller Universitetssjukhuset i Linköping.