RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN
RFSL

RFSL Stödmottagning (f.d. RFSL:s brottsofferjour)

RFSL har bedrivit en brottsofferjour sedan 1998. Målgruppen är hbtq-personer som blivit utsatta för kränkningar, hot och våld. Ibland handlar det om brottsliga handlingar, men det behöver inte göra det. Även anhöriga och vänner till våldsutsatta hbtq-personer är välkomna samt personer som i sitt yrke möter utsatta hbtq-personer.