RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN
RFSL

Stöd via RFSL och RFSL Ungdom

RFSL och RFSL Ungdom har många stödverksamheter över landet. Här hittar du kontaktuppgifter till dem samlade. Det handlar om individuellt samtalsstöd, Newcomers och testning.

RFSL Stödmottagning

RFSL har bedrivit en stödmottagning sedan 1998. Målgruppen är hbtqi-personer som blivit utsatta för trakasserier, hot och våld. Ibland handlar…

Stöd vid hatbrott

Stöd vid hatbrott är RFSL:s nya handbok som riktar sig till dig som möter personer som är eller har utsatts för hatbrott. Den är framtagen utifrån…

Har någon gått över din gräns?

RFSL Stödmottagning finns till för hbtqi-personer som har blivit utsatta för kränkningar, hot och våld. Ibland handlar det om brottsliga handlingar, men det behöver inte vara…

Skyddat boende

RFSL Stödmottagning driver ett skyddat boende i Stockholmsområdet. Målgruppen är hbtqi-personer utsatta för hot eller våld med skyddsbehov. Placering sker genom socialtjänsten. Boendet har 1-2 platser.