RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN
RFSL

RFSL:s brottsofferjour

RFSL har bedrivit en brottsofferjour sedan 1998. Målgruppen är hbtq-personer som blivit utsatta för kränkningar, hot och våld. Ibland handlar det om brottsliga handlingar, men det behöver inte göra det. Även anhöriga och vänner till våldsutsatta hbtq-personer är välkomna samt personer som i sitt yrke möter utsatta hbtq-personer. Kontakt Telefon: 020 – 34…

Andra stödinsatser

Här får du tips på andra verksamheter där du kan söka stöd och hjälp. RFSL Göteborg, erbjuder samtalsstöd RFSL Rådgivning…