RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN
RFSL

RFSL Stödmottagning (f.d. RFSL:s brottsofferjour)

RFSL har bedrivit en brottsofferjour sedan 1998. Målgruppen är hbtq-personer som blivit utsatta för kränkningar, hot och våld. Ibland handlar det om brottsliga handlingar, men det behöver inte göra det. Även anhöriga och vänner till våldsutsatta hbtq-personer är välkomna samt personer som i sitt yrke möter utsatta hbtq-personer.

Grundutbildning i att möta våldsutsatta hbtq-personer

I höst arrangerar RFSL Stödmottagning (fd. brottsofferjour) i samverkan med Brottsofferjouren Sverige och Unizon ett utbildningstillfälle för jourare och andra intresserade runt om i landet. Målet med utbildningsdagen är att ge kunskap och verktyg för att bättre kunna bemöta våldsutsatta homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer på ett respektfullt sätt. Dagen är också en möjlighet…