Bakgrund till tvångssteriliseringarna och RFSL:s arbete

TransRFSLFoto: Eveline Johnsson

Tvångssteriliseringar av transpersoner i Sverige fortsatte fram till 2013. Läs mer om bakgrunden och varför RFSL:s krävt skadestånd.

Från och med januari 2013 får tvångssteriliseringar inte längre tillämpas vid könskorrigering. De strider mot svensk grundlag, mot Europakonventionen och är diskriminerande.

Sommaren efter upphävdes också själva kravet i lagtexten av riksdagen. Efter det lämnade cirka 160 personer in en ansökan om ersättning för att de blivit tvångssteriliserade till Justitiekanslern.

Justitiekanslern avslog ansökan och menade att det inte alls handlade om tvångssterilisering. Samtidigt har regeringen sagt att de tittar på frågan om att frivilligt be om ursäkt och ge ut ekonomisk kompensation till de som tvångssteriliserats med stöd av könstillhörighetslagen.

Ekonomisk ersättning kan naturligtvis inte ersätta den kränkning och sorg och saknad som tvångssteriliseringarna inneburit. Däremot skulle det vara ett offentligt erkännande av att det skett de här individerna varit fel – att så här får en stat inte behandla sina medborgare.

I Europadomstolen har det tidigare förkommit mål om skadestånd för romska kvinnor som blivit steriliserade med stöd av lag, mot deras vilja. De beviljades skadestånd.

I Sverige har staten sedan 1930-talet steriliserat olika grupper människor, till exempel personer med psykiska funktionsnedsättningar, kvinnor som sökt mödrabidrag (barnbidrag) men bedömts ha för många barn och kvinnor på olika typer av anstalter.

På 1970-talet upphävdes de lagar som möjliggjorde den typen av tvångssterilisering och år 2000 beslutade regeringen att be om ursäkt och betala ut ekonomisk kompensation till de som tvångssteriliserats.

Kerstin Burman

Foto: Frida Jacobsen Zellinger

– Men staten har haft en annan syn på transpersoner som behövt nytt juridiskt kön (det vill säga nytt personnummer och nya identitetshandlingar) eftersom tvångssteriliseringen av transpersoner fortsatte till och med år 2013. Därför är regeringens initiativ till ekonomisk kompensation och avståndstagande från det inträffade välkommet, säger Kerstin Burman, det juridiska ombudet som tillsammans med RFSL arbetat med frågan.