Intervjuer, tvångssteriliseringar

TransRFSL

Film där personer vittnar om vad tvångssteriliseringarna inneburit för dem personligen.

Mellan åren 1972 och 2013 tvångssteriliserades människor som ville ändra juridiskt kön i Sverige.

Sveriges historia av tvångssteriliseringar är tyvärr välkänd. Men dessa upphörde inte på 70-talet, som många tror, utan fortsatte fram till 2013. De som utsattes var ofta unga människor, och många lever nu med en sorg över att de aldrig kan få biologiska barn. RFSL anser att Sveriges regering självmant borde ta initiativ till att ett skadestånd betalas ut till de som fick sina grundläggande mänskliga rättigheter kränkta på detta sätt av den svenska staten.

I filmen vittnar personer om vad tvångssteriliseringarna inneburit för dem personligen.