Kontakta Newcomers

Asyl och migrationRFSL

Newcomers nätverk sträcker sig över hela Sverige och finns på ett flertal av RFSL:s avdelningar runtom i landet – från Luleå till Malmö!

Newcomers – Förbundet

Newcomers nationella samordning är placerad på RFSL:s förbundskansli i Stockholm. Till oss kan du vända dig om du vill komma i kontakt för generella frågor eller om du har frågor om Newcomers verksamhet på nationell nivå.

Jasminé Astor
Nationell samordnare Newcomers
E-post: newcomers@rfsl.se

Newcomers i hela landet

Newcomers finns på ett flertal platser i landet. Till de här kontaktadresserna kan du vända dig om du vill komma komma i kontakt med Newcomers lokalt.

Newcomers Göteborg
E-post: newcomers@goteborg.rfsl.se

Newcomers Luleå
E-post: newcomers@lulea.rfsl.se

Newcomers Malmö
E-post: newcomers@malmo.rfsl.se

Newcomers Piteå
E-post: newcomers@pitea.rfsl.se

Newcomers Sjuhärad
E-post: newcomers@sjuharad.rfsl.se

Newcomers Stockholm
E-post: newcomers.stockholm@stockholm.rfsl.se

Newcomers Umeå
E-post: newcomers@umea.rfsl.se 

Newcomers Västmanland 
E-post: newcomers@vastmanland.rfsl.se

Du kan läsa mer om RFSL Newcomers här.

Taggar:

asyl Newcomers