Kontakta Newcomers

Asyl och migrationRFSL

Newcomers nätverk sträcker sig över hela Sverige och finns på ett flertal av RFSL:s avdelningar runtom i landet – från Luleå till Malmö!

Newcomers i hela landet

Newcomers finns på ett flertal platser i landet. Till de här kontaktadresserna kan du vända dig om du vill komma komma i kontakt med Newcomers lokalt.

Newcomers Göteborg
E-post: newcomers@goteborg.rfsl.se

Newcomers Jämtland Härjedalen
E-post: newcomers@jh.rfsl.se

Newcomers Linköping
E-post: newcomers@linkoping.rfsl.se

Newcomers Luleå
E-post: newcomers@lulea.rfsl.se

Newcomers Malmö
E-post: newcomers@malmo.rfsl.se

Newcomers Piteå
E-post: newcomers@pitea.rfsl.se

Newcomers Sjuhärad
E-post: newcomers@sjuharad.rfsl.se

Newcomers Stockholm
E-post: newcomers.stockholm@stockholm.rfsl.se

Newcomers Uppsala
E-post: newcomers@uppsala.rfsl.se

Newcomers Värmland 
newcomers@varmland.rfsl.se

Newcomers Västmanland 
E-post: newcomers@vastmanland.rfsl.se

Taggar:

asyl Newcomers