Tidsbegränsade uppehållstillstånd slår hårt mot hbtqi-flyktingar

Asyl och migrationRFSL

RFSL är mycket kritiska till aktuellt förslag till en ny migrationspolitik. Det riskerar att få allvarliga konsekvenser för hbtqi-personer som söker asyl i Sverige.

RFSL är, i sitt remissvar, djupt kritiska till Migrationskommitténs förslag i betänkandet “En långsiktigt hållbar migrationspolitik”, då dessa förslag innebär en rad försämringar av asylsökandes möjlighet till uppehållstillstånd i Sverige. Om förslagen införs kommer Sverige att få en asyllagstiftning som är betydligt mer restriktiv än många andra EU-länders.

RFSL menar att förslaget att ge alla skyddsbehövande tidsbegränsade uppehållstillstånd kommer slå extra hårt mot hbtqi-personer. En förbättring av situationen för hbtqi-personer i ett land sker sällan snabbt, vilket gör att skyddsbehovet för asylsökande hbtqi-personer är långvarigt och oftast permanent. RFSL vill därför att undantag från en huvudregel om tidsbegränsade uppehållstillstånd ska kunna göras för asylsökande som tillhör särskilt utsatta grupper, däribland hbtqi-personer som beviljats flyktingstatus utifrån risk för förföljelse på grund av sin sexuella läggning, sin könsidentitet och/eller sitt könsuttryck.

– De hbtqi-personer som tvingas fly från förföljelse, tortyr och omänsklig behandling kommer från situationer som varken är tillfälliga eller övergående. Att utsättas för oro över att kunna skickas tillbaka orsakar psykiskt lidande och försvårar att kunna skapa sig ett liv i Sverige, säger RFSL:s förbundsordförande Deidre Palacios.

Utredningens ursprungsförslag innehöll krav på permanent uppehållstillstånd för att en nära anhörig, som inte är en make, en sambo eller ett barn, ska kunna anhöriginvandra. Hbtqi-flyktingar har i de allra flesta fall inte haft någon möjlighet att leva som sambo med en partner i hemlandet. Därför skulle förslaget i princip omöjliggöra anhöriginvandring för hbtqi-personer. 

Regeringen har lyssnat på kritiken och kommit med ett nytt kompletterande förslag som innebär att det skulle bli lättare för en partner till en hbtqi-flykting att anhöriginvandra.

– Vi är glada över att regeringen tagit sitt förnuft till fånga och insett orättvisan i att försvåra anhöriginvandring för hbtqi-personer, säger Deidre Palacios.

I samband med förändringsförslaget har Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard påstått att regeringen med förslaget “drastiskt vill öka invandringen”.

– Vi beklagar Moderaternas fullständigt överdrivna reaktion på förslaget till förbättring av hbtqi-personers möjlighet till anhöriginvandring. Vi hoppas och tror att Moderaterna egentligen vill att hbtqi-flyktingar ska ha samma chans som andra att återförenas med sina familjer, säger Deidre Palacios.