De Globala målen och Agenda 2030

De Globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare i september 2015 och ska vara uppfyllda fram till 2030. Målen är 17 stycken, med 169 delmål. Arbetet med att ta fram dem bygger på de mest omfattande globala konsultationerna som FN någonsin har gjort. De är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

En princip för de Globala målen är att ingen ska lämnas efter “leave no one behind”. Detta innebär att, trots att inga skrivningar som inkluderade SOGIESC tog sig hela vägen in i det slutgiltiga dokumentet, ska alla människor, även hbtqi-personer, få ta del av målens positiva konsekvenser.

Världens länder måste, om målen ska uppfyllas, ta hänsyn till de strukturella och sociala hinder som utesluter hbtqi-personer från samhället och som hindrar människor från att delta med sin fulla potential.

Agenda 2030 handlar om frågor som har inverkan på hbtqi-personers liv i varje land och region och det är viktigt att ha en förståelse för att kontexten måste beaktas särskilt då gruppen utsätts för en unik strukturell och juridiskt omfattande diskriminering och dessutom är särskilt utsatt för våld.

Internationellt påverkansarbete

Organisationer som arbetar inom området SOGIESC samverkar idag globalt, regionalt och lokalt för att påverka FN och andra högre institutioner. Några av de sammanhang som är av särskilt intresse är FN:s råd för mänskliga rättigheter, Kvinnokommissionen och processerna kring de globala målen för hållbar utveckling.

De FN-organ som arbetar särskilt med frågor som rör jämställdhet (UN Women), utveckling (FN:s utvecklingsprogram, UNDP) och mänskliga rättigheter (högkommissarien för mänskliga rättigheter, OHCHR) är av strategiskt intresse eftersom de naturligt tillhandahåller möjligheter att diskutera frågor som rör SOGIESC.

Några av de frågor som lyfts i globalt påverkansarbete är:

 

  • Juridiskt erkännande av kön
  • Avskaffande av normaliserande, icke livsnödvändiga, kirurgiska ingrepp och hormonbehandlingar utan samtycke av barn och unga med intersexualism
  • Stoppa våld och diskriminering
  • Rätt till könsbekräftande behandlingar
  • Inkludering av SOGIESC-frågor och hbtq-personer som grupp i arbetet under de Globala målen för hållbar utveckling
  • Förbättrad psykisk och fysisk hälsa, samt rätten till vård

Det finns många olika sätt att stötta det globala påverkansarbetet. RFSL har sedan 2007 en konsultativ status inom FN, så kallad ECOSOC-status, som har varit ett viktigt instrument för att göra FN:s olika forum tillgängliga för de aktivister från globala syd och öst som bjudits in via RFSL.

För dig som arbetar internationellt

Tänk alltid på att förankra bistånds- och påverkansinsatser hos de lokala rörelserna så att arbetet inte riskerar att stjälpa snarare än att hjälpa. Viktigt att inte utsätta aktörer och personer för risk.

Medvetenhet om strukturer inom rörelsen är viktigt för att främja inkludering, synliggörande och deltagande av underrepresenterade grupper.

Läs hela handboken En värld för alla, (PDF öppnas i nytt fönster)

RFSL:s Internationella strategi

RFSL stöttar och finansierar relevanta aktörers delaktighet från det globala syd och öst i strategiska möten för att arbeta för mänskliga rättigheter och för att stärka kapacitet och nätverk.