Sexuella övergrepp mot hbtqi-personer

StödRFSL

Ett sexuellt övergrepp är när någon utsätts för en sexuell handling mot sin vilja. På den här sidan har vi samlat information om vad sexuella övergrepp och samtycke är samt tips på var man kan vända sig för att få stöd om man har blivit utsatt. 

Vad är sexuella övergrepp?

Många förstår sexuella övergrepp i första hand som att bli tvingad till penetrerande sex eller oralsex, men det är mycket bredare än så. I begreppet ingår olika typer av kränkande sexuella handlingar, till exempel: 

  • att någon tjatar till sig sex
  • att man blir smekt, kysst eller på annat sexuellt sätt rörd mot ens vilja
  • att bli tvingad eller övertalad till att titta på pornografi
  • att bli tvingad till penetrerande sex
  • personer som tafsar

Sexuella övergrepp kan också ske digitalt, till exempel genom att man blir tvingad att ta på sig själv i en videochatt eller skicka nakenbilder. 

Samtycke

2018 kom en ny sexualbrottslagstiftning, som utgår från att allt sex ska vara frivilligt och att det ska finnas samtycke mellan alla inblandade partner både före och under sexet.

Här är några tips på hur du kan fråga om samtycke under sex:

  • “Känns det här bra för dig?”
  • “Tycker du om det här?”
  • “Vill du fortsätta?”
  • “Skulle du vilja testa något nytt?”

Tystnadskultur i hbtqi-communityt

Många upplever att det finns en tystnadskultur i hbtqi-communityt kring sexuella övergrepp. Samtidigt vet vi att det är vanligare att hbtqi-personer blir utsatta för sexuella övergrepp jämfört med personer som inte tillhör hbtqi-gruppen. Bisexuella kvinnor och transpersoner är särskilt utsatta. Även andra grupper som homosexuella män uppger dock att de i högre utsträckning blir utsatta för sexuella övergrepp.

Det finns flera anledningar till varför det har funnits en tystnadskultur kring sexualbrott i communityt. Många upplever att hbtqi-världen är liten och att det gör det svårare att berätta. En del har hela sitt sociala sammanhang inom ett sammansvetsat hbtqi-community på sin ort, och undviker därför viktiga hbtqi-sammanhang för att slippa träffa förövaren, till exempel Pride-festivaler. De har då förlorat ett viktigt andningshål som är ämnat för just dem. Tystnadskulturen kan också kopplas till en rädsla att övergreppet ska reflektera negativt på hbtqi-personer som grupp.

De normer och maktstrukturer som finns i samhället påverkar också vem som blir uppfattad som en förövare och vem som blir uppfattad som offer. Till exempel finns det normer och förväntningar kring kön som innebär att män alltid förväntas vara sugna på sex. Därför händer det att mäns erfarenheter av sexuella övergrepp avfärdas. Ett annat exempel är antagandet att kvinnor inte är våldsamma, och därför inte begår övergrepp. Denna uppfattning kan bland annat leda till att det blir svårare för kvinnor som har blivit utsatta för sexuella övergrepp att se sig själva som brottsoffer, om gärningspersonen också var en kvinna.

För att bryta tysnadskulturen i communityt har RFSL bland annat varit med och tagit fram en antologi om sexuella övergrepp bland hbtqi-personer, Vi också. Antologin innehåller berättelser från personer som har blivit utsatta för sexuellt våld och information från personer som arbetar med att stötta de som har blivit utsatta. Du hittar antologin här

Stöd till personer som har blivit utsatta för sexuellt utnyttjande eller sexuella övergrepp

RFSL Stödmottagning har en lång erfarenhet av att möta hbtqi-personer som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Via vår stödmottagning kan du få stödsamtal och hjälp med att kontakta vård och med att polisanmäla. Du kan kontakta RFSL Stödmottagning här.

Om det skulle förekomma missförhållande inom RFSL eller våra verksamheter

Alla verksamheter inom RFSL ska vara trygga och säkra. RFSL har ett ständigt pågående kvalitetssäkrings- och säkerhetsarbete, och organisationen har flera interna riktlinjer och rutiner för såväl anställda som förtroendevalda och volontärer inom RFSL. Bland annat etiska riktlinjer för kvalificerade stödpersoner, en arbetsgivarpolicy och en uppförandekod.

Om du skulle få vetskap om eller misstänka att det pågår missförhållande inom RFSL eller en av våra verksamheter kan du göra en visselblåsning. Läs mer om visselblåsning här.