Lagförslaget är ett framsteg för vuxna transpersoner men bortser från ungas behov

RFSL

I en promemoria från Socialdepartementet presenteras ett förslag på ny lagstiftning gällande genital kirurgi för transpersoner. RFSL och RFSL Ungdom välkomnar förslaget som innebär att det blir lättare för personer över 18 år att få tillgång till kirurgiska ingrepp i könsorganen inom ramen för könsbekräftande vård och behandling. Lagförslaget innebär även att personer ska kunna få tillgång till denna kirurgi utan att behöva ändra juridiskt kön. RFSL Ungdom och RFSL menar att det är nödvändigt att juridik och medicin görs oberoende av varandra för att Sverige ska kunna ta ett kliv framåt i uppfyllandet av trans- och intersexpersoners mänskliga rättigheter.

Rättsliga rådets funktion som beslutsfattare gällande ingrepp i könsorganen avskaffas för personer över 18 år. Detta är mycket efterlängtat hos målgruppen. Rättsliga rådet har i praktiken fungerat som en onödig bromskloss, och i vissa fall en stoppkloss, för personer som vill ändra juridiskt kön och få tillgång till nödvändig vård. All annan könsbekräftande vård ges efter samråd mellan behandlande läkare och personen själv, det är därför logiskt att även denna del av vården fungerar på samma sätt.

– Förtroendet för Rättsliga rådet är oerhört lågt bland målgruppen. Det är därför glädjande att rådets delaktighet reduceras. Det kommer att minska stressen, väntan och oron för många, säger Edward Summanen, sakkunnig i transfrågor på RFSL.

Lagförslaget innebär att förbudet mot genital kirurgi för personer under 18 år tas bort, vilket RFSL och RFSL Ungdom välkomnar. Minderåriga ungdomar ska dock endast kunna få tillgång till denna typ av vård om synnerliga skäl föreligger och efter en ansökan till Rättsliga Rådet.

– Vi är oroliga över att regeringen har satt upp så hårda krav att det i praktiken fortsatt är mycket svårt för personer under 18 att få vård. Vård bör utgå ifrån vårdbehov. En ungdom som behöver denna typ av vård för att må bra bör kunna få det utan onödiga administrativa processer eller väldigt hård prövning, säger Frank Berglund, förbundsordförande för RFSL Ungdom.

RFSL och RFSL Ungdom välkomnar att förslaget innebär att alla personer som har könsdysfori ska kunna få tillgång till vård, det vill säga även ickebinära transpersoner. Hur förslaget kommer att påverka tillgången till vård för intersexpersoner är i nuläget oklart.

– Det finns en risk att tillgången till vård för intersexpersoner försämras i och med förslaget, vilket inte kan accepteras. Vi kommer analysera förslaget närmare och komma med förslag till förändringar som säkrar vården för intersexpersoner, säger Emelie Mire Åsell, trans- och intersexpolitisk talesperson för RFSL.

Kontakt:

Emelie Mire Åsell, trans- och intersexpolitisk talesperson RFSL. emelie.mire@rfsl.se. 076-2404973

Frank Berglund, förbundsordförande RFSL Ungdom. frank@rfslungdom.se. 070-7664664

Lagförslaget i sin helhet finns på regeringens hemsida.