RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN
RFSL

Vinnare HBTQI-komptent barnmorska

Efter tre år med projektet Regnbågsfamiljer i väntan är vi nu inne i att försöka summera alla fantastiska erfarenheter vi tar med oss från projektet. Det finns gott om goda förebilder för dig som vårdpersonal som vill öka din hbtqi-kompetens, ibland räcker det med att vända dig till en kollega.  I början av…

Konferens: Hbtq-kompetens i vården under graviditet och födande

Digital heldagskonferens  Den 24 november höll RFSL en digital heldagskonferens för barnmorskor och annan vårdpersonal i vården runt graviditet och födande. Över 250 deltagare tog chansen att fylla på med hbtq-kompetens kring regnbågsfamiljer och hbtq-personers behov i mötet med graviditets- och födandevården. RFSL har under tre år drivit projektet Regnbågsfamiljer i väntan, där vi samlat…

Film om minoritetsstress

RFSL har inom ramen för projektet Regnbågsfamiljer i väntan, producerat en film om minoritetsstress. Den riktar sig såväl till professionella, som till hbtqi-personer själva.

Regnbågsfamiljer i väntan

Regnbågsfamiljer i väntan är ett nationellt föräldrastödjande projekt som drivs av RFSL, med finansiering från Arvsfonden. Projektets fokus är hbtq-personers specifika behov under graviditet och tidigt…

Föreläsning om familjejuridik

En inspelad föreläsning om familj, föräldraskap och hur familjelagstiftningen funkar för hbtqi-personer som får barn. Juristen Erik Mägi reder ut hur reglerna för föräldraskap fungerar för olika familjer och olika sätt ett barn kommer till.

Din kompetens - ditt ansvar

Hur gör du för att skapa och förmedla trygghet och lugn till patienten? I vilka situationer har du känt dig osäker i din yrkesroll, och vad gjorde du då för att känna dig mer trygg? Ladda ner en reflektionstext och illustration på temat. 

Nationellt nätverk

RFSL Regnbågsfamiljer är ett nationellt nätverk för och av hbtqi-personer som är eller vill bli föräldrar samt deras barn. Att träffa andra som har en familj…

Kort film om förlossningsrädsla

Ser förlossningsrädsla likadan ut hos alla gravida och deras närstående, oavsett vilka identiteter och positioner i samhället som den gravida har? Både ja och nej. Hör forskaren…

Barnmorskenätverk

Nu bildar vi ett nationellt hbtqi-nätverk för barnmorskor med kunskap om, erfarenhet av och/eller intresse för hbtqi-frågor, oberoende av arbetsplats och arbetsfält. Förhoppningen är att nätverket…