RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN
RFSL

Regnbågsfamiljer i väntan

Regnbågsfamiljer i väntan är ett nationellt föräldrastödjande projekt som drivs av RFSL, med finansiering från Arvsfonden. Projektets fokus är hbtq-personers specifika behov under graviditet och tidigt föräldraskap, med syfte att öka förutsättningarna för en mer inkluderande graviditetsvård.

Kort film om minoritetsstress

Vad är minoritetsstress och hur hänger det ihop med bemötande av hbtq-personer inom vården? Ta del av en kort film där Anna Malmquist, forskare vid Linköpings universitet, reder ut begreppet och ger tips om vad vårdpersonal, i synnerhet vårdpersonal i vårdkedjan kring graviditet och födande, kan göra för att inte bidra till, utan minska, minoritetsstress.

Barnmorskenätverk

Nu bildar vi ett nationellt hbtqi-nätverk för barnmorskor med kunskap om, erfarenhet av och/eller intresse för hbtqi-frågor, oberoende av arbetsplats och arbetsfält. Förhoppningen är att nätverket kan bidra med kunskaps- och erfarenhetsutbyte för att öka hbtqi-kompetensen bland barnmorskor, och öka förutsättningarna för positiva vårdmöten för hbtqi-personer.