Normkritik

Hbtqi-fakta & tipsRFSL

Normkritik är en pedagogisk metod för att skapa mer jämlikhet i samhället. Det handlar om att flytta fokus från individer och det som anses bryta mot normer till att titta på strukturer och ifrågasätta det som anses vara ”normalt”. När man arbetar normkritiskt brukar man gå igenom tre steg:

  • Synliggöra och ifrågasätta normer
  • Synliggöra fördelar för den som följer normen
  • Granska egen position

Taggar:

fakta Normkritik