Kongressen 2023 – praktisk information

KongressenRFSL

Här följer information till RFSL:s avdelningar och till alla andra som kommer att delta under höstens RFSL-kongress. Årets kongress kommer hållas 27-29 oktober.

Kongressen är RFSL:s högsta beslutande organ, med ombud från alla RFSL:s avdelningar, som samlas en gång vartannat år. 

Några av de funktioner kongressen har är:

– att välja förbundsordförande och övrig förbundsstyrelse, 

– att fatta beslut om förslag i motioner som inkommit från medlemmar och avdelningar, och 

– att fatta principiellt viktiga beslut, utifrån förslag från avgående förbundsstyrelse, om styrdokument och ställningstaganden och om vilken riktning framåt RFSL ska ha som organisation. 

Anmälan

Ombud, observatörer och medlemmar anmäler sig via sin lokala avdelning. Anmälningslänken har gått ut i avdelningsbrevet och i särskilda utskick med information om kongressen. Sista anmälningsdag är den 10 oktober.

Vi önskar er alla en fin kongress!

Har ni frågor om kongressen är ni välkomna att höra av er till Förbundskansliets kongressgrupp genom kongress@rfsl.se.