RFSL:s kongress – ny vision och ledning

KongressenRFSL

Idag avslutades RFSL:s kongress 2021. Den digitala sammankomsten har pågått under två intensiva helger och många viktiga beslut har fattats – inte minst när det kommer till valet av en ny förbundsstyrelse som ska leda organisationen framåt.

Under RFSL:s kongress fattades stora beslut om vilken riktning RFSL ska ta som organisation under den närmaste mandatperioden, via en ny vision och nya mål för samhällsförändring.

Kongressen har dessutom bland annat beslutat om en ny uppförandekod, etiska riktlinjer för kvalificerade stödpersoner inom RFSL och en uppdaterad whistleblower-policy. 

Nedan finns en sammanfattning av några av de större beslut som fattats under kongressen 2021.

Vision, uppdrag och grundprinciper

Kongressen beslutade att RFSL:s vision ska vara: En jämlik värld där alla hbtqi-personers mänskliga rättigheter respekteras och ingen lämnas utanför. Beslut fattades även om RFSL:s uppdrag och grundprinciper. Här kan du läsa om beslutet i sin helhet.

Mål för samhällsförändring

Kongressen antog mål för samhällsförändring 2021 – 2023. RFSL:s prioriterade områden under perioden är:

  • Trans- och intersexfrågor 
  • Asyl och migration
  • Familjefrågor
  • Äldrefrågor 
  • Skydd för demokratin

 Bland de nya ställningstagandena återfinns:

  • Att en utredning tillsätts för att dels klargöra hur befintlig lagstiftning kan användas för att motverka omvändelseförsök och dels utreda om hur omvändelseförsök kan kriminaliseras i Sverige.
  • Att tillstånd om allmän sammankomst för exempelvis nynazistiska rörelser inte får ges om det hotar andra demokratiska organisationer och samlingar.
  • Att maskulinitetsnormer, sexism, rasism, homofobi och transfobi inom lagsport aktivt motverkas av klubbar och förbund.

Sänkt rösträttsålder

Kongressen beslutade att bifalla en motion från RFSL Ungdom om att RFSL ska ta ställning för att sänka rösträttsåldern till 16 år i allmänna val, och att det är en fråga som RFSL ska driva politiskt.

Nytt inriktningsbeslut vid misstanke om brott

Under kongressen fattades ett nytt inriktningsbeslut vid misstanke om brott. Inom ramen för RFSL:s gemensamma regler för volontärverksamhet har kongressen nu bland annat beslutat om att polisanmälan alltid ska upprättas vid misstanke om brott. Om den brottsutsatta är papperslös eller asylsökande kan den om den vill förbli anonym i polisanmälan.

Ny förbundsstyrelse


Förbundsordförande

Trifa Shakely, nyval (Stockholm)

Vice förbundsordförande

Peter Sidlund Ponkala, omval men nyval till posten (Stockholm)

Förbundskassör

Michał Budryk, nyval (Uppsala)

Ledamöter

Pell-Uno Larsson, omval (Örebro)  
Fredrik Engström, nyval (Göteborg)  
Viktoria Nyström, nyval (Stockholm)
Kalle Röcklinger, nyval (Stockholm/Gotland)
Lea Larsson, nyval (Stockholm)
Robin Nordh, omval men nyval till posten (Göteborg)
Pär Brubäcken, omval (Skellefteå)

Ersättare

Linda Westerlund Snecker, nyval (Norrköping) 

Läs mer om styrelsen här.

Läs mer om RFSL:s nya förbundsordförande här.