Ny vision för RFSL

KongressenRFSL

Som ett viktigt led i den så kallade Framtidsprocessen, beslutade kongressen om en vision, uppdrag och grundprinciper för RFSL. Förbundsstyrelsens förslag röstades igenom med några tillägg.

Kongressen 2019 beslutade om att tillsammans ta reda på var RFSL och hbtqi-rörelsen är på väg och vart vi vill. Under årets kongress godkändes Framtidsrapporten, och ombuden röstade igenom en ny vision, uppdrag och grundprinciper för RFSL.

Förbundsstyrelsen jämkade sig med de yrkanden som kom in bland annat att lägga till ordet “jämlik” i RFSL:s vision och att lägga till att “RFSL är en normkritisk organisation” som en av grundprinciperna.

Här följer RFSL:s vision, uppdrag och grundprinciper beslutade av RFSL:s kongress:

Vision

En jämlik värld där alla hbtqi-personers mänskliga rättigheter respekteras och ingen lämnas utanför.

Uppdrag

Vi samlar en demokratisk medlemsrörelse och agerar som en plattform för organisering. Vårt förbund bygger på ideellt engagemang, som ska vara enkelt, hållbart och utgå från individens egna förutsättningar.
Vi arbetar intersektionellt och normkritiskt för att förändra maktordningar och föreställningar som leder till diskriminering.

Vi arbetar lokalt, nationellt och globalt för att uppnå jämlikhet för alla hbtqi-personer genom politiskt påverkansarbete, förebyggande hälso- arbete, utbildning och samarbete med allierade organisationer.

Vi samarbetar på alla nivåer och jobbar nära vår närmaste samarbetspartner, vårt ungdomsför- bund RFSL Ungdom.

Vi stöttar vårt community, och hbtqi-organisering, i landsbygder och i städer. Vi skapar trygga rum, stärker andra att agera och hjälper fler röster att höras. Vi ger stöd till utsatta hbtqi-personer.

Vi är Sveriges viktigaste källa till kunskap om hbtqi-personers livsvillkor och arbetar för sprida vår expertis till andra aktörer.

Vi står alltid upp för våra målgrupper och kämpar för jämlikhet, demokrati och det civila samhällets utrymme oavsett hur vindarna blåser.

Grundprinciper

RFSL utgår från varje individs rätt till självidentifikation för sin sexualitet och könsidentitet, rätt till sin kropp och fulla delaktighet i samhället.

RFSL är en demokratisk organisation, som bygger på principer om medlemmarnas delaktighet, eget ägandeskap och ett lustdrivet, meningsfullt, engagemang.

RFSL är en normkritisk organisation.

RFSL är en feministisk organisation.

RFSL är en antirasistisk organisation.

RFSL arbetar för att inkludera alla oavsett ålder och funktionsvariation.

RFSL är religiöst och partipolitiskt obundet.