Kongressen 2021 är invigd!

KongressenRFSL

Idag, den 23 oktober 2021, invigdes RFSL:s kongress. Kongressen inleddes med att RFSL:s förbundsordförande Deidre Palacios önskade alla välkomna och öppnade kongressen. Hen lyfte i sitt inledande tal att RFSL:s arbete är lika viktigt som någonsin förr och att vi måste fortsätta vara den motståndskraft som enar och står upp för våra rättigheter när nationalistiska och rasistiska krafter växer i samhället.

– Vi behöver vara en tydlig röst för demokrati, stå upp för allas lika rättigheter och alla mänskliga rättigheter. För vi har viljan, vi har modet och vi har möjligheten att stå upp för det som är rätt och skapa verkliga förändringar i världen. Vi kan lära av vår historia, påverka nuet och forma vår framtid, sa Deidre Palacios

Märta Stenevi talade under invigningen av kongressen

I år hälsade Sveriges jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi kongressdeltagarna välkomna genom en förinspelad videohälsning. Under talet betonade hon vikten av den hårda kamp civilsamhället och modiga hbtqi-aktivister fört för allas lika rättigheter under de senaste dryga 70 åren.

– Den betydelse RFSL haft sedan dess för hbtqi-personers rättigheter och möjligheter i Sverige kan knappast överskattas. Kombinationen av RFSL som en arena för gemenskap, stöd och möten å ena sidan och en effektiv politisk påtryckare å den andra har gjort skillnad i vardagen för enskilda människor och förändrat vårt samhälle – till det bättre, sa Märta Stenevi bland annat i sitt tal.

Vidare betonade Märta Stenevi att trots att många stora vinster skett genom åren finns det fler viktiga steg kvar att ta. Till exempel menar ministern att det är hög tid för en modern könstillhörighetslag som bygger på självidentifikation.

“Drygt 70 år efter RFSL:s födelse så behöver er kamp fortsätta. Vunna segrar behöver försvaras och nya framsteg göras,” sa Märta Stenevi innan hon avslutade sitt tal med att tacka och önska alla en fin kongress och ett stort lycka till i vårt viktiga arbete. 

Årets kongress

Under kongressens första dag valdes Angela Refuerzo Larsson, Jonas Bodström och Hannah Matkala Nylander till mötesordförande. Tillsammans ska de guida kongressdeltagare genom viktiga beslut och annat som står på dagordningen. Till mötessekreterare valdes Lars Jonsson och Sara Privelius.

Under kongressen 2021, som sker digitalt, kommer en mängd olika viktiga punkter att presenteras och diskuteras. Bland annat kommer frågor om RFSL:s säkerhetsarbete, en antirasistisk handlingsplan och organisationens framtida vision finnas på agendan. Mot slutet av kongressen väljs även en ny förbundsstyrelse som ska leda organisationen framåt under kommande mandatperiod.

Angela Refuerzo Larsson och Jonas Bodström är två av mötesordförandena under kongressen 2021.

Följ rapporteringen från kongressen

I denna blogg kan du följa rapporteringen från kongressen. Följ oss även på Facebook och Instagram där vi använder #rfslkongress2021.