Bemötandetips: Din kompetens – ditt ansvar

Regnbågsfamiljer i väntanRFSLFoto: Illustration: Bitte Andersson för Mama Mia & RFSL

Barnmorskans kompetensområde är sexuell, perinatal och reproduktiv hälsa. Det är ett stort och brett område. Ingen av oss “kan allt”. Barnmorskor måste få vara nya i yrket, och nya i situationer. Men det speciella med barnmorskor är att vårt kompetensområde också är att skapa och förmedla trygghet och lugn till personerna vi möter.

Vi har den ibland svåra arbetsuppgiften att utstråla säkerhet, när hela känslan är att vi inte behärskar situationen. Ingen barnmorska skulle uttrycka att den inte vet något om tvillingförlossningar. En barnmorska bör inte heller efterfråga kunskap om hbtqi från sin patient, eftersom hbtqi-kompetens ingår i barnmorskans yrke. 

Hbtqi-personer som kommer på inskrivningssamtal för en graviditet kan ha med sig minoritetsstress och oro runt bemötande och kompetens. Här behöver du kunna utstråla samma trygghet och lugn som du försökte förmedla de första gångerna du bistod någon som födde tvillingar. Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att alla har hbtqi-kompetens. Men det är också ditt ansvar att göra dig medveten om varför och var dina kunskaper brister och därefter inhämta adekvat utbildning. Ta hjälp av och ställ krav på din chef. Reflektera över:

  • Hur gör du för att skapa och förmedla trygghet och lugn till patienten?
  • I vilka situationer har du känt dig osäker i din yrkesroll, och vad gjorde du då för att känna dig mer trygg? 

Ladda gärna ner illustrationen och reflektionstexten som pdf (öppnas i separat fönster) att skriva ut och använda som underlag för egen reflektion eller för diskussion på arbetsplatsen.