Revisorer

2018-2019

Ordinarie
Peter Tai Christensen, RFSL Stockholm

John Thornander, RFSL Dalarna

Ersättare
Sören Juvas, RFSL Dalarna

Auktoriserad revisionsbyrå
Allegretto Revision

Kontakt
Revisorerna kan nås på e-postadressen revisorer@rfsl.se.